Press "Enter" to skip to content

Lielvārdes novada pašvaldība aicina pieteikties aktīvus, aizrautīgus un radošus pretendentus jaunatnes lietu speciālista amatam

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku. Nepilns darba laiks (iespēja apvienot ar citu darbu vai mācībām). Darba tiesiskās attiecības plānots uzsākt 2013.gada oktobrī.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • apzināt novada jauniešu problēmas, vajadzības un intereses, nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā;
 • atbalstīt un veicināt novada  jauniešu iniciatīvu; motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus un programmas jaunatnes politikas jomā;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu;
 • sadarboties ar masu medijiem.

Prasības pretendentiem:

 • II līmeņa augstāka izglītība vai bakalaura grāds (vai pēdējo kursu students);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, kā arī labas angļu, krievu vai citas svešvalodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā (t.sk. rakstīšanā);
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, labas komunikācijas prasmes un izcilas organizatora spējas;
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā vai pasākumu organizēšanā;
 • vēlams sertifikāts jaunatnes lietu speciālista apmācību pamatprogrammā.

Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Eseja „Mūsdienu jaunietis Lielvārdes novadā” (apjoms – līdz divām A4 formāta lappusēm).

Pretendentu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā izvērtē iesniegtos dokumentus, otrajā kārtā – pārrunas ar pretendentiem un radoša uzdevuma izpilde.

Pieteikumus konkursam (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (-es) un eseju „Mūsdienu jaunietis Lielvārdes novadā” pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi: dome.sekretare@lielvarde.lv vai nosūtīt pa pastu Lielvārdes novads, LV-5070, vai iesniegt Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, līdz 2013.gada 12.septembra plkst. 14.00, trešajā stāvā sekretārei, uz aploksnes norādot „Pieteikums jaunatnes lietu speciālista amata vakancei”.

Papildus informācija: tālr. 28654234 (Airita Brenča, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja).

Atsauce: http://www.lielvarde.lv//page/206&news_id=2229

Iesaki citiem: