Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nams atsāk sezonu

Mārtiņa Sudraba foto

Uzsākot jauno sezonu, aicinām visus Lielvārdes novada iedzīvotājus piedalīties un līdzdarboties Jumpravas kultūras dzīvē, un pievienoties mūsu kuplajam pašdarbnieku pulciņam. Priecājamies, ka visu paaudžu kolektīvi pēc neliela pārtraukuma atkal pieskandinās Jumpravas kultūras namu!

Aizvadītajā sezonā Jumpravas pašdarbnieki priecējuši gan pagasta ļaudis, gan godam nesuši Jumpravas pagasta vārdu XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.
Sakām lielu paldies dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem par ziedoto laiku un enerģiju, piedaloties šajos nozīmīgajos latviešu tautas sadziedāšanās un sadejošanās svētkos. Paldies par krāšņajiem koncertiem, dejām, dziesmām un neviltoto prieku!

Jaunajā kultūras sezonā Lielvārdes novadā līdzās jau tradicionālajiem pasākumiem, iesaistot pašdarbības kolektīvus, vēlamies redzēt interesantu kultūras, mākslas un sporta pasākumu programmu, sadarbojoties arī ar pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Aicinām iedzīvotājus sekot kultūras norisēm Lielvārdes novadā, un pats galvenais – aicinām būt aktīviem un darboties līdzi, un – lai prieks rada prieku!

Jumpravas kultūras nama Vidējas paaudzes deju kolektīvs SAIME šoruden svin 30 gadu jubileju. Jumpravas pagasts 2014. gadā atzīmēs 755 gadu jubileju.
Jumpravas kultūras nama pašdarbības kolektīvu pirmās tikšanās jau pavisam drīz:

3. septembrī plkst. 15.00 Jumpravas kultūras namā, Jumpravas SENIORU ANSAMBLIS aicina jaunus dalībniekus, jaunā vadītāja Sandra Spruča.

3.septembrī plkst. 19.00 Jumpravas kultūras namā, JAUKTAIS KORIS “JUMPRAVAatsāk darbu un aicina jaunus dalībniekus , kora mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis, diriģents Austris Kalniņš

4. septembrī plkst. 14.00
 Jumpravas kultūras namā, bērnu deju kolektīvs RĪTUPĪTE aicina pieteikties skolas vecuma bērnus 1. – 8. kl., vadītāja Evita Tabure.

11. septembrī plkst. 17.00 Jumpravas kultūras namā, Jumpravas PŪTĒJU ORĶESTRIS aicina jaunus dalībniekus, diriģents Pēteris Pētersons.

11. septembrī plkst. 17.00 Jumpravas bērnu dārzā „Zvaniņš”, Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs ZVANIŅŠ aicina mazos dejotājus, vadītāja Alīna Ķeizere, koncertmeistars Raimonds Krieviņš.

12. septembrī plkst. 19.00 
Jumpravas kultūras nams, JUMPRAVAS AMATIERTEĀTRIS aicina jaunus dalībniekus, vadītāja Kristīne Klētniece -Sika.

16. septembrī plkst. 20.00 Jumpravas kultūras namā, Folkloras kopa LIEPU LAIPA aicina jaunus dalībniekus, vadītāja Vita Talla.

18. septembrī plkst. 19.00
 Jumpravas kultūras namā, Jauniešu deju kolektīvs JUMPRAVIŅAaicina jaunus dalībniekus, vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš.

18. septembrī plkst. 20.00 Jumpravas kultūras namā, Vidējās paaudzes deju kolektīvs SAIME, vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš.

 

Iesaki citiem: