Press "Enter" to skip to content

Piecas emocijām bagātas dienas projektā “Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana Jumpravā”

Jau otro gadu biedrība „Mēs Jumpravai” ar Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu organizēja projektu Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana Jumpravā. Šogad tas notika no 29. jūlija līdz 2. augustam. Piecu dienu laikā (katru dienu no plkst. 11 līdz 19) bērni radošās nodarbībās pozitīvā un atvērtā gaisotnē apguva jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī atpūtās.

Projekta dalībnieki iepazinās ar aktīviem jumpraviešiem (Lašu ģimeni, M. Skudru, Z. Skrauču), iepazīstot gan viņu hobijus, gan nodarbošanos. Šoreiz tās pārsvarā bija saistītas ar dabas izzināšanu un pirmās palīdzības pamatu apgūšanu. Projekta dalībnieki šos cilvēkus iepazina pavisam no citas puses nekā pieraduši redzēt ikdienā. Sarma Lase mūs priecēja ar savu izveidoto govju kolekcijas izstādi. Aivars Lasis dalījās pieredzē un zināšanās par kokiem un dzīvniekiem, savukārt, Māris Skudra Gaiļu dabas takā radīja iespēju daudz ko no dzirdētā pieredzēt dabā. Jānis Lasis ievadīja bērnus sarežģītajā pirmās palīdzības sniegšanas pasaulē, ļaujot iejusties gan cietušā, gan palīdzības sniedzēja lomā.

Ļoti aktīva izvērtās sportam atvēlētā diena ar Jāņa Pamiljana vadītajām stafetēm un erudīcijas jautājumiem. Neskatoties uz karsto laiku, visi dalībnieki ļoti aktīvi iesaistījās un cīnījās savas komandas labā. Pārsteidzoši lielu prieku bērniem sagādāja orientēšanās sacensības, meklējot Jumpravā zināmākos objektus. Visas dienas garumā emocijas bija dažādas, bet rezultātā uzvarēja draudzība.

Tika organizētas izglītojošas ekskursijas uz „Skrīveru mājas saldējumu” un A. Pumpura Lielvārdes muzeju. Tur bērni un skolotāji piedzīvoja ļoti daudz pozitīvu emociju, pateicoties darbinieku sirsnīgajai sagaidīšanai un attieksmei. Mums kā skolotājām ir pārliecība, ka šie bērni turpmāk noteikti pratīs novērtēt un atpazīt dabīga saldējuma garšu. Īpašs piedzīvojums bija A. Pumpura Lielvārdes muzeja apmeklējums, kura laikā bērni iejutās „Lāčplēša” tēlos. Gides aizrautīgais un bērniem saprotamais stāstījums bija ļoti saistošs un interesants.

Noslēguma pasākumā piedalījās pārstāve no folkloras kopas Zane Skrauča, kura ar savu entuziasmu aizrāva klātesošos ar latvju dančiem un muzicēšanu. Visa vakara gaitā bija skatāma prezentācija ar projekta norišu fotogrāfijām, kuras vislielāko sajūsmu izraisīja pašos projekta dalībniekos.

Liels paldies jāsaka visiem iesaistītajiem – Lašu ģimenei, Z. Skraučai, M. Skudram, J. Pamiljanam, kuri piekrita šajā projektā piedalīties, neprasot samaksu par ziedoto laiku un sniegtajām zināšanām. Arī šogad atbalstu saņēmām no A. Blumberga, kurš bez atlīdzības palīdzēja ar transportu, aizvedot mūs visus līdz Gaiļu dabas takām. Pusdienas piegādāja SIA Māris un Co – kafejnīcas Panna darbinieki. Protams, paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Projekta vadītājas Ilze Cābe un Inese Medne

Iesaki citiem: