Press "Enter" to skip to content

Jumpravas SK komanda erudītākā Eiropā!

Šogad no 8. līdz 11. jūlijam Pirmās Palīdzības starptautiskās sacensības jeb First Aid Convention in Europe (FACE 2010) norisinājās Serbijā.


Kopumā sacensībās piedalījās 27 komandas no 26 valstīm. Latviju šajās sacensībās pārstāvēja Jumpravas SK nodaļas komanda.
Erudīcijas un veiklības etapos tā izcīnīja godpilno 1. vietu. Apsveicam!

Taču PP etapos Jumpravas komandai klājās grūtāk un tika izcīnīta 24. vieta. Iemesls ir atšķirīgie Eiropas Pirmās Palīdzības sniegšanas statūti. Taču komanda ir pilna entuziasma un gatava mācīties pēc Eiropas statūtiem, lai nākamgad varētu startēt FACE 2011, kas norisināsies Spānijā.

Vislielākā pateicība tiek izteikta finansiālajiem atbalstītājiem: Lielvārdes novada pašvaldībai, Latvijas Sarkanajam Krustam un Zviedrijas Sarkanajam Krustam. Bez jūsu atbalsta Latvija šajās sacensībās netiktu pārstāvēta. Paldies par atsaucību!

Iesaki citiem: