Press "Enter" to skip to content

JMMS konkursu laureāti

Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas konkursu laureāti 2009./2010. mācību gadā.

Mūzikā:
Laura Muceniece
:
— Kārļa Izarta VI starptautiskajā konkursā Jaunais vitruozs Rīgā, 2009. gada 25. – 27. novembris – 1.vieta.
— Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa 2. kārtā Cēsīs, 2010. gada 10. februārī – 2. vieta.
— IV Starptautiskajā konkursā “Gradus ad Parnassum” Kauņā, 2010. gada 10. jūnijā – 2. vieta

Skolotājs Pēteris Pētersons, koncertmeistare – Signe Docīte.

Mākslā:
— Melisa Kokaine, Līga Lilija Leska, Līga Cīrule, Loreta Kasperska (viena kopīga lielformāta darba autori).
— Lielās talkas organizētajā Latvijas mākslas skolu zīmējumu konkursā Tīras krāsas, tīra Latvija Rīgā, 2010. gada 29. marta – 30. aprīlim – konkursa laureāti.

Skolotājas: Ilze Cābe un Ieva Ozoliņa

Šobrīd 7., 8. un 10. jūlijā Jumpravas MMS pūteju orķestris piedalās X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (diriģents Pēteris Pētersons, skolotājs Ivo Jašs). Dziesmusvētkos piedalās arī Jumpravas vidusskolas koris (diriģente Lija Bērziņa, skolotāja Inese Medne)

Iesaki citiem: