Press "Enter" to skip to content

K. Ulmaņa draudzīgais aicinājums

1935. gada 28. janvārī K. Ulmanis aicināja katram atcerēties savu skolu un dāvināt tai grāmatas, mākslas darbus un mūzikas instrumentus: „Daudzas skolas un biedrību nami ir tukši, tāpēc tie, kam mājās ir daudz grāmatu, ziedosim, dāvināsim daļu katrs sava pagasta biedrībai un pagasta skolai.”.

Šā gada 28. janvārī apritēja 75 gadi kopš K. Ulmaņa draudzīgā aicinājuma. Uz to atsaucās Jumpravas vidusskolas 12. klase, audzinātājas Inas Mārcēnas vedināti. Skolēni patīkami pārsteidza skolas bibliotēkas darbinieces un skolas vadību, dāvinot jaunas, interesantas un aizraujošas grāmatas. Kā vēlāk secināja paši skolēni: „Ir ļoti patīkami kādam izdarīt kaut ko labu. Grāmatas var palīdzēt gan mācībās, gan brīvajos brīžos. Mēs ceram, ka jaunieši vairāk atvēlēs laiku grāmatu lasīšanai, jo tas mūsdienās kļūst arvien stilīgāk.”.

Klases audzinātāja un skolēni cer, ka 28. janvāris Jumpravas vidusskolā arī turpmāk būs draudzīgā aicinājuma diena, kad 12.klases iepriecinās savas skolas bibliotēku un jauno lasītāju paaudzi.

Iesaki citiem: