Press "Enter" to skip to content

Olimpiāžu un sacensību laiks

Janvāris  un februāris skolā ir mācību olimpiāžu laiks. Skolēni pārbauda savas prasmes un zināšanas. Labākie pārstāv skolu starpnovadu (Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķikes novadu) olimpiādēs, konkursos nun sacensībās.

Ekonomikas olimpiādē no mūsu skolas piedalījās 11.klases skolēni Mikus Kovalevskis un Zane Dzērve. Zane ieguva 3.vietu.  Mums liels prieks, ka Zane godam pārstāvēja savu skolu valsts bioloģijas olimpiādē, atstājot aiz sevis pat valsts ģimnāziju audzēkņus. Mājturības olimpiādē sekmīgs starts 5.klases skolniecei Lindai Sažinai un 7.klases skolniekam Dāvim Cābem. Dāvis ieguva godalgoto 3.vietu. Savukārt Lindu apsveicam ar 2.pakāpes diplomu Mazo mūzikas kolektīvu konkursā “Balsis”.  Kultūras vēstures olimpiādē piedalījās 11.kl. skolnieces Zane Skrauča un Baiba Nesaule.

Skolā notikušas fizikas, matemātikas,  latviešu valodas un vēstures olimpiādēs. Fizikas olimpiādes uzvarētāji: Zane Vilciņa, 10.kl., Ilze Zane Radziņa, 9.kl., Zane Dzērve, 11.kl.. 29.janvārī uz olimpiādi Ogrē devās Zane Vilciņa un Ilze Zane Radziņa. Latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāji: Gatis Petrovskis, 5.kl., Kārlis Gutovskis, 6.kl., Elīzabeta Krēģere, 7.kl., Lita Klaucāne, Anete Broka, 9.kl.. Skolu starpnovadu olimpiādē 1.februārī pārstāvēs Lita un Anete. Vidusskolas latviešu valodas olimpiādē  Ogrē piedalījās Zane Dzērve.  Skolas matemātikas olimpiādē ar uzdevumiem cīnījās 29 skolēni no 5. līdz 11. klasei. Uzvarētāji, kas februārī dosies uz Ogri: Gatis Petrovskis, 5.kl., Kristīne Vilciņa, 6.kl., Elīzabeta Krēģere, 7.kl., Krišjānis Klaucāns, 8.kl., Raivis Rozentāls, 9.kl.. Skolas olimpiādē sekmīgs starts arī Agnesei Apsītei, 5.kl., Kristapam Skudram, 6.kl., atzinība par piedalīšanos  Ričardam Jurkjānam, 5.kl., Beātei Čipānei un Dāvim Fišeram, 7.kl., Katei Čipānei, Diānai Pastorei, 9.kl., Haraldam Strugovecam, 10.kl.. Savukārt vēstures olimpiādē  9., 12.klasei skolu pārstāvēs tās uzvarētāji Lita Klaucāne un Edgars Zadiņš.

Starpnovadu volejbola sacensībās piedalījušies arī sportisti. Uzvaras lauri volejbola komandai: Mikum Kovalevskim, Mārcim Ziemelim, Elvijam Bērziņam, Laurim Krūmiņam, Emīlam Jostam, Tomam Freimanim, Agijai Kolendo. Paldies par cīņas sparu meiteņu komandai: Sintijai Brokai, Līgai Lisovskai, Janai Lukjancevai, Baibai Nesaulei, Evai Ulmei, Agijai Kolendo, Zanei Vilciņai, Aigai Jurgelānei!

Prieks par ikvienu skolēnu, kas dara vairāk , nekā to prasa skolas programma, atrod laiku papildu nodarbībām un pārstāv savu skolu sacensībās, konkursos un olimpiādēs. Paldies skolotājiem, kas motivē un iedrošina audzēkņus pārbaudīt savus spēkus, zināšanas un prasmes.

Lai veicas arī februārī!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Guna Jansone.

Iesaki citiem: