Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nama kolektīvi sāk jauno sezonu

Jumpravas kultūras nama kolektīvi septembrī sāk jauno, 2020./2021. gada sezonu!

DZIEDI
Jauktais koris JUMPRAVA
Mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis, diriģents Austris Kalniņš
Pirmā tikšanās 8. septembrī plkst. 19.00 Jumpravas pamatskolas aktu zālē
Mēģinājumi otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00

DZIEDI
Senais mūzikas ansamblis MODUS VIVENDI
Mākslinieciskais vadītājs Pēteris Vaickovskis
Sīkāka informācija sazinoties ar māksliniecisko vadītāju.

DEJO
Vidējās paaudzes deju kolektīvs SAIME
Mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmā tikšanās 9. septembrī plkst. 20.00 Jumpravas pamatskolas aktu zālē
Mēģinājumi trešdienās, piektdienās plkst. 20.00

DEJO
Jauniešu deju kolektīvs JUMPRAVIŅA
Mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 19.00 Jumpravas pamatskolas aktu zālē
Mēģinājumi pirmdienās plkst. 19.00

DEJO
Bērnu deju kolektīvs RĪTUPĪTE
Informācija sekos!

DEJO
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs ZVANIŅŠ
Mākslinieciskā vadītāja Alīna Ķeizere, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 18.00 Jumpravas bērnudārzā
Mēģinājumi pirmdienās, trešdienās

MUZICĒ
Folkloras kopa LIEPU LAIPA
Vadītāja Ruta Puriņa
Pirmā tikšanās 11. septembrī plkst. 19.00 Jumpravas pamatskolā
Mēģinājumi pirmdienās, piektdienās plkst. 18.00

SPĒLĒ
Jumpravas amatierteātris
Režisors Kārlis Tols
Pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 18.00

Pievienojies un radīsim kultūru kopā!

Iesaki citiem: