Press "Enter" to skip to content

Bezmaksas izaugsmes programma jauniešiem

Šovasar biedrība “Piedzīvojuma Gars” sadarbībā ar novada pašvaldību rīko pilnībā apmaksātu izaugsmes programmu “LEC Lielvārde” jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri dzīvo un, vai mācas Lielvārdes novadā.
Programmas galvenais mērķis ir atbalstīt jauniešus apzināties savas vērtības, sasniegt uzstādītos mērķus un celt savas sadarbības spējas, izmantojot āra dzīves un pieredzes izglītības metodes.

“LEC Lielvārde” programma sastāv no divām daļām:

Līderības apmācības no 26. līdz 30. jūnijam, kur 5 dienas jaunieši pavadīs Ķeguma novadā, Birzgales pagastā, lauku mājās pie dabas, lai kopā ar citiem 24 vienaudžiem izzinātu sevi un apkārtējos cilvēkus, lai uzstādītu gan individuālos, gan kopējos mērķus un rastu jaunus veselīgus un personības spēcinošus ieradumus. Apmācībās izmantosim gan zemās, gan augstās virvju aktivitātes, dažādus komandu saliedējošos un komunikācijas uzdevumus, kā arī individuālos procesus pašapziņas spēcināšanai.

Pēctecības izaicinājums ir 3 mēnešu periods pēc apmācībām, kura laikā jaunieši ieviesīs savā vidē vēlamās pārmaiņas, realizējot dažādas aktivitātes savā novadā kopā ar citiem programmas dalībniekiem un “Piedzīvojuma Gars” komandu.

Vairāk informācija un pieteikšanās anketa: www.piedzivojumagars.lv/leclielvarde

Pieteikšanās atvērta līdz 24. jūnijam vai līdz visas dalības vietas aizņemtas.
Programmu īsteno biedrība Piedzīvojuma Gars, kuras galvenais mērķis ir veicināt pieredzes un piedzīvojuma izglītību Latvijā. Tas tiek paveikts ļoti dažādos veidos, sākot no nakts stratēģisko spēļu, laivu braucienu, pārgājienu, stāstu vakaru organizēšanas līdz saliedējošo klases ekskursiju un jauniešu personīgās izaugsmes un līderības apmācību vadīšanu. Vairāk informāciju var atrast: www.piedzivojumagars.lv

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Iesaki citiem: