Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras namā aizvadīts krāšņs koncerts „Rakstā dziedu, rakstā deju…”

Jumpravas kultūras namā 28.janvārī norisinājās skaists un krāšņs amatierkolektīvu gada koncerts „Rakstā dziedu, rakstā deju…”!

Paldies Jumpravas kultūras nama kolektīviem par izrakstītajiem rakstiem, neizsīkstošo degsmi un ieguldīto darbu gada garumā, lai veiksme, pacietība un sirds siltums pret deju un dziesmu  tikai aug augumā, jo teju te pat aiz sliekšņa ir Dziesmu un Deju svētki, 2018.gadā!

Sirsnīgi pateicamies un suminām kolektīvus un viņu vadītājus: pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvu „Zvaniņš” un vadītāju Alīnu Ķeizeri, jauniešu deju kolektīvu „Jumpraviņa” un vidējās paaudzes deju kolektīvu „Saime”, vadītāju Aiju Ērgli un visu deju kolektīvu koncertmeistaru Raimondu Krieviņu, folkloras kopu „Liepu Laipa” un vadītāju Vitu Tallu, jaukto kori „Jumprava” un diriģentus – Normundu Ķirsi un Austri Kalniņu, mūsdienu deju kolektīvu “JUMP”, līniju deju kolektīvu „Orions” un vadītāju Ingu Ozoliņu.

Sakām lielu paldies Lielvārdes novada pašvaldībai, biedrībai “Zied zeme”, SIA “AJV” un Jurim Vīksnam par sniegto atbalstu un sadarbību skaņas aparatūras iegādē!

Paldies skaņu un gaismu operatoriem Agrim Ancveriņam, Artūram Voitišķim un Andulim Mednim par pasākuma apskaņošanas un gaismošanas nodrošināšanu. ​

 

Uz tikšanos Jumpravas kultūras namā!

Iesaki citiem: