Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nams atzīmēs 105. gadu jubileju!

Jumpravas kultūras nams 2017.gada 18.februārī plkst. 19.00 atzīmēs Jumpravas kultūras nama 105.gadu jubileju!kulturas-nams

Aktīva kultūras dzīve Jumpravā aizsākās 1912.gadā, laikā, kad tika uzcelts Labdarības biedrības nams par tautas saziedotiem līdzekļiem. Labdarības Biedrības nams tika uzcelts vietā, kur šobrīd atrodas Jumpravas kultūras nams. Kultūras nams atjaunots trīs reizes – pēc I Pasaules kara 1924.gadā, tad 1969.gadā, pēdējoreiz 1989.gadā. Tomēr kultūras dzīves veidotāji jau rosījās no 1872.gada, kad tika izveidota Labdarības biedrība, kas aktīvi rūpējās par kultūras dzīves stiprināšanu un veidošanu!

Kultūras dzīve Jumpravā vienmēr un visos laikos ir bijusi aktīva, kurā jau no senatnes izveidojās rosīga sabiedriskā dzīve, par to vēlamies teikt lielu paldies kultūras dzīves uzturētājiem un veidotājiem, kas neatlaidīgi rūpējušies par amatierkolektīvu labsajūtu, iedzīvotāju vēlmi un iesaisti apmeklēt pasākumus. No 1900.gada līdz laikam pēc II Pasaules kara nebija algotu kultūras darbinieku, kultūras dzīvi pagastā veidoja entuziasma pilni iedzīvotāji. Sirsnīgs paldies visiem kultūras dzīves veidotājiem Jānim Lapiņam, Leokādijai Muciņai, Modrim Purenim, Katrīnai Ludboržai, Birutai Rečai, I.Zvaigznei, Genovefai Porietei, Veltai Zariņai, Gustavam Krūmiņam, Aldai Vēverei, Ritai Kiršholcei, Guntim Gailītim, Agrim Jansonam, Līgai Ludboržai, Diānai Keivišai, Anitai Stepiņai, Rudītei Onckulei, Ritai Ašmanei, Sandrai Kaktiņai, Alīsei Vorobejai, Lienei Purvinskai, Visvaldim Briedim, Sandrai Karulei, Agrim Pikšenam, Laurai Sīlei-Paičai, Sintijai Jurgelānei! Sirsnīgs paldies pašdarbniekiem, kā arī visiem aktīvajiem novadniekiem, kas visos laikos atbalstījuši kultūras dzīvi Jumpravā!

Aicinām bijušos kultūras darbiniekus, pašdarbniekus un visus, kam tuva Jumpravas kultūras dzīve pieteikties svētku pasākumam Jumpravas kultūras namā līdz 15.februārim vai pa tālruni 25450061; e-pastu: knjumprava@lielvarde.lv.

Uz tikšanos Jumpravas kultūras namā!

 

Sirsnīgiem sveicieniem:
LdNKC Jumpravas kultūras nams vadītāja
Dace Nikolaiosne

Iesaki citiem: