Press "Enter" to skip to content

Baltu Vienības diena

Sveicināti, domubiedri un draugi!

   Jumpravas kultūras nams un folkloras kopa “Liepu laipa” aicina uz Baltu Vienības dienu. Fokloras kopas vadītāja Vita Talla: “22.septembris ik gadu mums ir īpaši svētki – Baltu Vienības diena, pieminot Saules kauju, kad 1236.gada 22. septembrī lietuvji kopā ar zemgaļiem sakāva Zobenbrāļu ordeni.”

2016.gada 22. septembrī (ceturtdienā) laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 atcerēsimies mūsu tautu vēsturi un, Lielvārdes novadā apmeklējot Uldevena pili, stiprināsim saiknes, kuras vieno baltus visā pasaulē. Aicinām vienoties kopīgā domā un dziesmā un aizdegt ugunis arī Uldevena pilī,  Lielvārdē – kā zīmi Baltu vienotībai. Lai Uguns simbols vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam! Uguns iedegšana vienlaikus nozīmē vienotību.

Aicinām baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un 22. septembrī laikā no 20.00 līdz 21.00 iedegt uguni kalnos, pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās. Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, dzīvību un kultūru. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem, tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi. Pastāv robežas, kas šķir valstis, bet visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus vieno no senčiem mantotais pasaules uzskats, joprojām dzīvās tradīcijas un parašas.

baltu-vienibas-diena_afisa_maza

IEVĒRĪBAI! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav jau ierīkota ugunskura vieta, nededziniet uguni tieši uz zemes, jo tā jūs varētu izdedzināt robu vēstures grāmatā: sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā! Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, paceliet uguni uz kārts, varat palaist lidojošos lukturīšus, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Lūdzu, atcerieties Baltu Vienības dienas norises saskaņot ar izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību vai tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas.

  ___

Vairāk informācijas par Baltu Vienības dienu:

Facebook darbojas Baltu sasauksmes vienotā sadaļa lietuviešu un latviešu valodā: BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKA / BALTU VIENĪBAS UGUŅU SASAUKSME https://www.facebook.com/groups/1639264879691695/, kurā aicinām gan vēstīt par jaunumiem, gan dalīties ar savu pieredzi, fotogrāfijām un filmām par Baltu vienības uguņu sasauksmi.

Vairāk: http://www.aukuras.lt/sasauka

Iesaki citiem: