Pateicība Lielvārdes novada svētku 2016 “Zīmju ceļš Māras zīmē” Jumpravā iesaistītajiem

Lielvārdes novada svētku 2016 “Zīmju ceļš Māras zīmē” sākums Jumpravā paskrējis vēja spārniem! Diena bija skaista, piepildīta un saules apmirdzēta…
Šo svētku dienu tik skaistu un pilnīgu padarīja cilvēki – cilvēki, kuri pielika roku, dalījās ar iniciatīvu, radošumu, resursiem, domām un enerģiju…

Vēlamies pateikt lielu un sirsnīgu PALDIES:
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Imantam Balodim;
Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai Līgai Zariņai.

Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīviem un kolektīvu vadītājiem:
JDK “Jumpraviņa”, VPDK “Saime” mākslinieciskajai vadītājai Aijai Ērglei un koncertmeistaram Raimondam Krieviņam;
Folkloras kopai “Liepu Laipa” un mākslinieciskajai vadītājai Vitai Tallai;
Jauktajam korim “Jumprava”, mākslinieciskajam vadītājam Normundam Ķirsim un diriģentam Austrim Kalniņam;
Jumpravas amatierteātrim un režisorei Kristīnei Klētniecei – Sikai;
Senās mūzikas vokālajam ansamblim “Modus Vivendi” un mākslinieciskajam vadītājam Pēterim Vaickovskim un īpaši paldies Kārlim Kundrātam.

Mūsu viesiem un palīgiem:
SDK “Lēdmane” un mākslinieciskajai vadītājai Marutai Viducei – Ševelei;
Koncerta “Māras zemi raksto audu” vadītājai Anetei Skudrai;
Koncerta “Kumēdiņu spēles” teicējam Andrim Peismalietim;
Māras zīmju un ziedu stādu dekorāciju autoriem – Sandrai un Viesturam Lasmaņiem;
Laurai Zvirbulei un biedrībai “Dzelmju attīstībai”;
Pēterim Beķeram un komandai “Jumprava – Dendrārijs”;
Santai Ločmelei, Natālijai Fiļipovai un SIA “Veina Pluss” komandai;
Mārim Lejiņam un SIA “Mazā Jugla” komandai;
Mārim un Dacei Plūmēm par Sidra bāra atvēršanu;
“Zelmas Maiznīcai” un personīgi Ligitai Lastmanei;
Mācītājam Valdim Baltrukam;
Mārim Mālmeisteram un SIA “Mārsi&CO” komandai;
SIA “Ali” par sadarbību;
Ilonai Sidorovai, Ričardam Valteram un Mārītei Kozulei par cienasta gatavošanu;
Rutai Liepiņai un Jumpravas Sarkanā krusta komandai;
Izstādes “Māra” dalībniekiem, personīgi Rolandam Kozulim un Rihardam Puriņam, Ilzei Cābei un Inesei Mednei;
Matīsam Zariņam;
Zitai Bērziņai;
Organizācijai “Loesje Latvia”;
Uzņēmumam “Lai prieks”;
Hennas māksliniecei Natālijai Mihailovai.

Tehniskajiem palīgiem:
Aleksejam Dambergam;
Dacei Dombrovskai;
Aleksandram Maļiševam;
Jānim Rudzītim un SIA “MSTAGE” komandai;
Lielvārdes novada pašvaldības policijai,
SIA “Reģionālai drošības serviss”.

Jumpravas kultūras nama komandai:
Sintijai Jurgelāne, Andulim Mednim, Karīnai Dobižai, Svetlanai Grigorjevai, Dainai Ķibildai.

Paldies visiem brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri visas dienas laikā palīdzēja raitākai svētku norisei, kā arī paldies visiem amatnieku gadatirgus “Māras zemi staigājot” amatniekiem un mājražotājiem.

Koncertu viesiem:
Dziesminiekam Goran Gora;
Leģendārajai latviešu rokgrupai “Pērkons”;
Grupai “Baltie lāči”.

Pateicībā,
Jumpravas kultūras nama direktore,
Dace Nikolaisone

IMG_0682

Iesaki citiem:


Apskatīts: 1448x | 21.07.2016. | Aktualitātes


Pievienot komentāru