Press "Enter" to skip to content

Ogres Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības sacensības.

Šā gada 23. aprīlī Jumpravas vidusskolā notika Ogres Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības sacensības. Pārstāvēti tika 3 novadi (Lielvārdes, Ogres, Rīgas) ar 12 komandām. Ja ir 12 komandas, tad attiecīgi vajadzīgi 12 etapi ar cietušajiem.

 

Ir izveidojusies tradīcija, ka par tiesnešiem tiek aicināti Jumpravas vidusskolas absolventi, kas paši kādreiz ir piedalījušies Pirmās palīdzības sacensībās. „Kļūt par cietušajiem” tiek piedāvāts bērniem no mazākajām klasēm, ar domu, ka arī no viņiem nākotnē varētu izveidoties Pirmās palīdzības sniedzēju komandas. Par tiesnešiem tiek uzaicināti arī darbinieki no Jumpravas vidusskolas un bērnudārza „Zvaniņš”, kas dalīsies ar saviem iespaidiem par notikušajām sacensībām.

Piedalījos pirmo reizi kā statists. Bija izdomāta šokējoši, interesanta leģenda par sadzīvisku situāciju. Sacensības noritēja raiti, laba darba organizācija. Lielākā daļa dalībnieku bija vispusīgi sagatavoti- ātri pārvarēja stresu un operatīvi veica palīdzības sniegšanu!
(Anna Rubīna)

Mūsu medmāsiņai Rutai , ar savu enerģiju, ir spēja aizraut ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Tā arī man šogad bija iespēja piedalīties sacensībās kā tiesnesei posmā, kur dalībniekiem vajadzēja likt lietā savu atmiņu un spēja no teksta izcelt svarīgāko informāciju, lai varētu to pastāstīt nākamajam biedram, Kā izrādījās- tas nemaz nebija tik viegli, jo diezgan bieži pēdējam komandas dalībniekam bija atlicis pavisam maz stāstāmā. Gadījās arī kuriozi, kad no vārda „epilepsija ”sanāca „epidēmija”. Jāatzīst, ka jaunieši sacensībām bija nopietni gatavojušies un savas zināšanas lika lietā dažādās situācijās. Pēc sacensībām bija prieks par interesanti pavadīto laiku un jauniešiem, kas iejutās gan cietušo lomās, gan bija komandu dalībnieki.
(Taiga Vilciņa)

Par sacensībām kopumā ir ļoti labs iespaids. Viss bija ļoti labi noorganizēts. Šķiet, ka par visiem ir padomāts laikus. Arī „cietušie” bija labi apmācīti, katrs zināja, kas viņam jādara, un viņu sniegums bija teicams. Protams, no sākuma bērnos varēja manīt satraukumu, bet ar katru nākamo komandu tas mazinājās. Prieks, ka bērni zina tik daudz par Pirmās palīdzības sniegšanu! Paldies Rutai!
(Inese Kristapure)

Pirmo reizi esot Sarkanā Krusta sacensībās nepameta sajūta, ka droši dotos ar Jumpravas jauniešiem uz neapdzīvotu salu, jo viņi zinātu, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās! Pārliecība nostiprinājās pēc rezultātu paziņošanas.
(Ilze Ambote)

Sarkanais Krusts pulcēja ļoti saliedētas, zinošas un organizētas komandas. Uzdevumi bija daudzveidīgi un integrēti ar citām darbībām, piemēram, Pirmās palīdzības sniegšanas zināšanas tika pārbaudītas ar atmiņas spēles palīdzību, krustvārdu mīklu minēšanu, savu zināšanu praktisku atainošanu jau pārbaudītos etapos, iekļaujot dažādas ikdienas situācijas un nelaimes. Komandas spēja saplānot savu darbu, pārzināja grupas biedru stiprās puses, lai veiksmīgāk izpildītu katru piedāvāto uzdevumu. Arī jaunākajā vecumposmā bērni pierādīja sevi, ar jau apgūto un noteikti ieguva iedvesmu turpināt apgūt Pirmās palīdzības pamatus. Ļoti iepriecināja komandu zināšanas un prasmes, tāpēc ir pārliecība, ka šo cilvēku klātbūtnē palīdzīga roka tiks sniegta vienmēr.
(Eva Ulme)

Esmu gandarīta, ka Jumpravas skolēni, gan vidusskolas, gan pamatskolas kopvērtējumā ieguva 1. un 2. Vietu. Šajā pasākumā piedalījās 28 „cietušie”, 32 tiesneši un 22 komandu cilvēki. (Kopējais cilvēku skaits sacensībās-82)
(Ruta Liepiņa)

Iesaki citiem: