Press "Enter" to skip to content

Jumpravas Mūzikas un mākslas skola papildinājusi materiāli tehnisko bāzi ar jauniem datoriem un datorprogrammām

Šobrīd kultūrizglītības kontekstā daudz runā par moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa apguvē. Mācību priekšmets, kurā tām ir primārā loma, ir datorgrafika. Viens no mākslas skolas uzdevumiem ir radīt iespēju audzēkņiem apgūt dažādas mākslas datorprogrammas, lai viņi tās spētu izmantot ikdienā, piemēram, maketējot bukletus, veidojot plakātus u.tml., kā arī turpināt apgūt tās profesionālā līmenī. Šīs prasmes var apgūt mācību priekšmetā Datorgrafika, ko Jumpravas Mūzikas un mākslas skolā kā atsevišķu mācību priekšmetu no 4.klases mācām tikai otro gadu.

Lai interesantāk, kvalitatīvāk un produktīvāk varētu organizēt mācību procesu šajā priekšmetā, skola šogad piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotajā projektu konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Ar fonda atbalstu šīs vasaras beigās skolai tika iegādāti divi jauni datorkomplekti un vektorgrafikas datorprogrammu CorelDRAW licenču komplekts. Šī datorprogramma ir kā pamats daudzām citām maketēšanas programmām, piemēram, Archicad, Form Z, ko izmanto arī profesionāli dizaineri, maketētāji un arhitekti. Projekta kopējās izmaksas bija EUR 1839.50, no kurām EUR 1500 – VKKF finansējums, EUR 339.50 – Lielvārdes novada pašvaldības finansējums.

Pateicoties jaunajam aprīkojumam, jau no septembra skolas audzēkņi, kuri mācās Datorgrafiku, var strādāt katrs pie sava datora, apgūstot CorelDRAW programmu daudz pilnvērtīgāk, ātrāk un kvalitatīvāk.

 

 

Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas direktore Inese Medne

Iesaki citiem: