Press "Enter" to skip to content

1. vieta starp labākajiem

Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo Biedrību š.g. 12.septembrī Pāles ielā 14, Rīgā, Strazdumuižas ciematā rīkoja pirmās palīdzības sniegšanas sacensības labākajām Latvijas novadu komandām. Kā jau ik gadu, pēc labākās sirdsapziņas un izciliem nopelniem reģionālajās sacensībās, uz valsts sacensībām devāmies arī mēs, Jumpravas vidusskolas komanda. Kopā ar mums piedalījās 13 komandas.

Sacensību laikā bija izveidoti praktiskie pirmās palīdzības sniegšanas etapi, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību tika attēloti dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vairākiem cietušajiem. Darbība risinājās sekojošos praktiskajos etapos: Autoavārija, Atdzīvināšana, Sprādziens, Zibens trauma, Sadzīves negadījums, Kautiņš. Visos šajos etapos nācās sniegt palīdzību ļoti dažādiem cietušajiem, parādīt savas zināšanas par plašu tematiku pirmās palīdzības ietvaros. Programmā tika iekļauti arī informatīvie etapi, ko nodrošināja Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB), kura informēja par organizācijas struktūru, mērķiem, uzdevumiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem – tiflotehniku un suņiem pavadoņiem, kā arī par specifiku, kas jāievēro darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Katrai komandai bija iespēja noskatīties demonstrējumus darbībā ar ugunsdzēšamo aparātu, tā pielietošanu un drošības ievērošanu, kā arī pamēģināt nodzēst liesmas pašiem.

Šogad Jumpravas komandas sastāvā bija Elizabete Krēģere, Kristīne Vilciņa, Elīna Lesničenoka, Alise Jonāte, Dāvis Cābe, kā arī kapteiņa godā – Reinis Reiniks. Fotogrāfa lomā iejutās Elīza Sveščenoka. Cīnījāmies godam un pat ar diezgan lielo konkurenci guvām godpilno 1.vietu, kā arī iespēju doties uz Eiropas mēroga sacensībām nākamajā gadā. Par Eiropas sacensībām tālāka informācija vēl sekos.

Vēlamies teikt paldies mūsu sagatavotājai, skolas medmāsai un ilggadējai pirmās palīdzības pasniedzējai Rutai Liepiņai, kura ik gadu nesavtīgi un ļoti, ļoti entuziastiski sagatavo un apmāca mūs ikgadējām sacensībām. Paldies par ieguldīto darbu un nebeidzamo pozitīvismu, kā arī sapratni un līdzāsbūšanu. Elīnai no mūsu komandas šis bija pirmais gads valsts sacensībās, Alisei un Kristīnei – otrais, bet pārējiem, no mūsu komandas šis ir trešais un pēdējais sacensību gads, nākamgad drīkstēsim startēt kā tiesneši vai statisti, un mūsu vietas Jumpravas vidusskolas komandā nomainīs jauni censoņi ar jauniem panākumiem.

Vēlam visiem veiksmi un turam īkšķus par Eiropas sacensībām, kas vēl priekšā!

 

Informāciju sagatavoja Elizabete Krēģere

Iesaki citiem: