Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nama kolektīviem skatēs labi rezultāti!

Pavasaris ir spraigs un darbīgs gadalaiks Jumpravas kultūras namā, jo kolektīvi piedalās skatēs, lai saņemtu vērtējumu par padarīto un nodrošinātu sev zaļo gaismu ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem.

Pirmie rezultāti amatiermākslas kolektīvu skatēs rāda, ka mēs varam lepoties ar Jumpravas kolektīviem un teikt lielu paldies kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu!

28. martā Ogres kultūras centrā notika jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu skate, kurā Jumpravas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Jumpraviņa” saņēma augstāko pakāpi (55.4 punktus), savukārt Jumpravas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime” ieguva I pakāpi (51.5 punktus). Sirsnīgi sveicam mūsu brašos dejotājus, kas skates vērtēšanas komisiju žilbināja ar saviem jaukajiem smaidiem, vieglajām, sinhronajām kustībām un lieliski izpildīto dejas horeogrāfiju. Paldies kolektīvu vadītājai Aijai Ērglei!

Jumpravas kultūras nama pusprofesionālais ansamblis „Modus Vivendi”, kuru nosaukumā latīniski pausts, ka šim kolektīvam dziedāt ir „dzīves veids”, 21. martā Ogres apriņķa vokālo ansambļu skatē, kas notika Ķeguma novada Birzgales pagastā, ieguva I pakāpi un 40.00 punktus. Paldies kolektīva vadītājam Pēterim Vaickovskim!

17. aprīlī Ogres kultūras centrā notika bērnu deju kolektīvu skate, kurā Jumpravas kultūras nama bērnu tautas deju kolektīvs “Rītupīte” ieguva I pakāpi un 43,2 punktus, kas ļauj domāt, ka bērni jau spēruši pirmo soli pretī iespējai piedalīties Skolēnu dziesmu un deju svētkos! Paldies kolektīva vadītājai Jolantai Kirsanovai!

2015. gada 18. aprīlī Jumpravas kultūras nama jauktais koris “Jumprava” piedalījās koru skatē Koknesē un arī ieguva I pakāpi (44,6 punkti)! Paldies korim par labo darbu un kora vadītājam Normundam Ķirsim, diriģentam Austrim Kalniņam par profesionalitāti un spēju iedvesmot dziedātpriekam!

Arī folkloras kopa „Liepu laipa” ieguva pirmo pakāpi skatē, kas notika 2014. gada 22. februārī, izcīnot iespēju šogad piedalīties Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2015”. Paldies folkloras kopas vadītājai Vitai Tallai par entuziasmu un neatsveramo darbu latviešu folkloras izpratnes veicināšanā, uzturēšanā un popularizēšanā!

Iesaki citiem: