Press "Enter" to skip to content

Tiek izsludināts biznesa ideju konkurss jauniešiem

Jauniešu biznesa ideju konkursu organizē Lielvārdes novada pašvaldība ar mērķi stimulēt jaunu komersantu veidošanos visā novadā, motivējot novada jauniešus sava biznesa veidošanā.

jauniesu_biznes_ideju_konkurss_1_

Lielvārdes novada jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri apņemas uzsākt komercdarbību Lielvārdes novadā, var iesniegt biznesa idejas pieteikumu no 1. marta līdz 31. martam Lielvārdes novada pašvaldībā, aizpildot konkursa pieteikuma veidlapas. Ar domes lēmumu apstiprināta komisija piecu cilvēku sastāvā izvērtēs iesniegtos pieteikumus mēneša laikā pēc biznesa ideju konkursa iesniegšanas termiņa beigām. Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par 2000 EUR vienai biznesa idejai, finansējuma pieprasījums var būt arī mazāks.

Pirms biznesa ideju iesniegšanas, iesniedzēji tiek aicināti iepazīties ar konkursa nolikumu. Ar nolikumu var iepazīties arī Lielvārdes novada domē, Jumpravas pagasta pārvaldē, Lēdmanes pagasta pārvaldē un Jauniešu informācijas punktā, Ausekļa ielā 3, Lielvārdē.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā kontaktēties ar Jaunatnes lietu speciālisti Renāti Mencendorfu, renate.mencendorfa@lielvarde.lv, 29452874.

Sadarbībā ar Privāto un publisko partnerību biedrību “Zied zeme” 11. martā plkst. 18.00 kafejnīcā “Zeme Cafe”, Ausekļa ielā 2, Lielvārdē notiks mentoru pēcpusdiena, kurā tiks sniegts atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, piedāvājot bezmaksas mentoru konsultācijas, lai attīstītu biznesu un potenciālo projektu. Mentoru pēcpusdienas programma un reģistrācijas anketa (nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās) pieejama PPP “Zied zeme” mājaslapā .
Vairāk informācijas par mentoru pēcpusdienu – Māris Cīrulis, maris@ziedzeme.lv, 29782159.

Konkursa pieteikuma veidlapa
Konkursa nolikums

Iesaki citiem: