Press "Enter" to skip to content

Jumpravā notikusi “Kafija ar politiķiem”.

26. martā Jumpravas kultūras namā notika jauniešu un lēmumu pieņēmēju neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, kuras laikā tikās 22 novada jaunieši, 4 deputāti un 6 lēmumu pieņēmēji ar mērķi veicināt līdzdalību jauniešu vidū.

Šī ir pirmā diskusija, kas šogad paredzēta, iepriekš pozitīva pieredze iegūt jau 2014. gada oktobra tikšanās reizē. Šoreiz jaunieši kopīgi ar deputātiem un lēmumu pieņēmējiem atskatījās uz paveikto kopš iepriekšējās tikšanās – Lielvārdes novada Jauniešu domē ir iesaistīti pagastu jaunieši, ir iesākts darbs pie jaunatnes politikas programmas, jaunieši iesaistīti dažādās darba grupās u.c.

Diskusiju daļā dalībnieki kopīgi meklēja atbildes uz jautājumiem – Kādas jaunas līdzdalības formas jaunieši un lēmumu pieņēmēji vēlētos izmantot? Kā motivēt jauniešus nebūt vienaldzīgiem, bet kopīgi veidot novadu? Ko Lielvārdes novada jaunieši paši būtu gatavi darīt, lai palīdzētu novadam kļūt par pievilcīgu dzīves vietu jauniešiem? u.c.

Diskusiju dalībnieku ierosinājumi bija tādi kā – lai motivētu jauniešus palikt, veidot uzņēmumus Lielvārdes novadā, sakārtota transporta sistēma novadā; jaunas līdzdalības formas – biežākas šāda veida neformālas tikšanās, sociālo tīklu izmantošana jauniešu un pašvaldības speciālistu komunikācijai u.c idejas.

Šogad paredzēta vēl viena šāda veida diskusija un tā notiks septembrī Lielvārdē.

Raksta un foto autore: Renāte Mencendorfa, Jaunatnes lietu speciāliste.

kap

 

Iesaki citiem: