Press "Enter" to skip to content

Dabas vērtību apzināšanas pasākumi dabas liegumā “Daugava pie Kaibalas”

Ikkatram ir zināms Latvijas dabas skaistums un daudzveidība visos gadalaikos. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mīlam šo zemi un jūtamies tai piederīgi.

Tomēr ikdienas steigā mēs ne vienmēr apzināmies, ka īpaši retas un aizsargājamas dabas bagātības var atrasties tieši mums zem kājām. Pārsteidzoši, bet izrādās, ka mūsu Daugavas necaurbrienamais krūmājs, purvainā pļava vai aizaugušais līcītis ir pavisam unikāls dabas veidojums, mākslas darbs, kurš sevī slēpj retus augus un aizsargājamas dzīvās radības, kas šādā salikumā nav sastopamas nekur citur pasaulē.

Varbūt daži ir dzirdējuši par dabas liegumu “Daugava pie Kaibalas”, taču tikai retais zina, kur šis liegums atrodas, kur tas sākas un beidzas, kas tajā tiek aizsargāts un kas būtu jāievēro, lai unikālo dabu šeit aizsargātu un saglabātu.

Tādēļ, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja iepazīt mūsu tuvākās apkārtnes dabas bagātības, biedrība “Dzelmju attīstībai” īsteno projektu “Dabas vērtību apzināšanas un informācijas izplatīšanas pasākumi dabas liegumā “Daugava pie Kaibalas””. Projekta gaitā, uzstādīsim robežzīmes apkārt lieguma teritorijai un divu informācijas stendi Dzelmēs, kuros tiks atspoguļota informācija par lieguma atrašanās vietu un teritoriju, tā izmantošanas noteikumiem un nozīmīgākajām dabas bagātībām.

Projekta noslēgumā rīkosim informatīvu pasākumu-lekciju iedzīvotājiem, kura laikā vides gide un dabas eksperte Sandra Ikauniece ikvienam interesantam pastāstīs par dabas liegumu “Daugava pie Kaibalas”. Pasākuma laikā uzzināsim, kur atrodas dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”, kāpēc tas ir izveidots, kādi noteikumi jāievēro lieguma teritorijā, kādas retu augu un dzīvnieku sugas tajā ir sastopamas, kā arī kā mēs katrs varam saudzēt dabu sev apkārt. Pasākums ir paredzēts visām vecuma grupām un tā laikā ir plānotas radošas aktivitātes arī pašiem jaunākajiem dalībniekiem. No Dzelmēm uz Jumpravu tiks nodrošināts bezmaksas transports.

Aicinām ikvienu apkārtnes iedzīvotāju apmeklēt pasākumu-lekciju 2014.gada 8.novembrī Jumpravas kultūras namā!

Būsim atbildīgi pret apkārtējo vidi un atstāsim to nākamajām paaudzēm labāku nekā to esam saņēmuši mēs!

Biedrības “Dzelmju attīstībai”
Valdes locekle Laura Zvirbule

Iesaki citiem: