Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nams aicina pieteikties brīvprātīgajam darbam vasaras pasākumos

Esi aktīvs jaunietis arī vasarā!

Aicinām pieteikties jauniešus brīvprātīgajam darbam Jumpravā. 

21. jūnijā aicinām pieteikties un līdzdarboties pasākumā „Vasaras saulgrieži Jumpravā”, kas notiks Jumpravas parkā pie estrādes.
19. jūlijā Lielvārdes novada svētku ietvaros tiek plānota Jumpravas svētku diena, atzīmējot Jumpravai 755. gadi. Programma izstrādāta krāšņa un bagāta, laipni lūdzam pieteikties!

Jaunietis vecumā no 13-25 gadiem brīvprātīgo darbu var veikt valsts vai pašvaldības iestādē, biedrībā vai nodibinājumā. Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu.

Sakrājot noteiktu stundu skaitu, jaunietis saņems apliecinājumu, kas apstiprinās iegūtās prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Šis apliecinājums varēs kalpot kā pirmās darba pieredzes apliecinājums, ko varēs pievienot arī savam CV.

Vairāk par brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņu „Brīvprātīgais Lielvārdes novadā” var iegūt pie jaunatnes lietu speciālistes Lielvārdes novada jauniešu informācijas punktā, Ausekļa ielā 3, Lielvārdē, vai rakstot uz renate.mencendorfa@lielvarde.lv , vai zvanot 29452874.

Pieteikties brīvprātīgajam darbam var Jumpravas kultūras namā var zvanot pa tālruni 25450061, vai pie jaunatnes lietu speciālistes Renātes Mencendorfas (t. 29452874). Lūdzam pieteikties savlaicīgi!

Jumpravas kultūras nams

Iesaki citiem: