Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nams aicina pieteikties uz KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORA amatu

LDKK1_002904Aicinām pieteikties komunikablus, radošus, ar augstu atbildības sajūtu, vēlmi aktīvi un dinamiski darboties, pretendentus kultūras pasākumu organizatora amatam.

Prasības:
•    Ieteicama speciālā profesionālā izglītība;
•    praktiskā pieredze – pasākumu organizēšanā un vadīšanā, scenārija un vizuālā noformējuma veidošanā;
•    labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte;
•    analītiska domāšana;
•    spēja strādāt komandā un patstāvīgi, radoši, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
•    prasme strādāt ar datorprogrammām MS Office u.c.

Profesionālās zināšanas un prasmes:
•    izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas procesā;
•    izprast vispārējos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas pamatprincipus;
•    gūt priekšstatu par laikmetīgajām kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas tehnoloģijām.
•    izpratnes līmenī pārzināt latviešu folkloru un mitoloģiju, Latvijas valsts simboliku, autortiesības, sarīkojumu organizēšanas principus un metodiku;
•    pārzināt runas kultūras, prezentācijas mākslas un skatuves kustības pamatprincipus.

Galvenie amata pienākumi:

•    plānot, organizēt, veidot un vadīt valsts, tradicionālos svētkus un pasākumus, izglītojošus un atpūtas pasākumus, izstādes un kino seansus;
•    izstrādāt ar kultūras jomu saistītus radošos projektus;
•    rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
•    piedalīties Jumpravas pagasta, Lielvārdes novada, valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumu īstenošanā, vadīt citus radošos un tehniskos darbiniekus;
•    rūpēties par Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu izaugsmi un attīstību;
•    piedalīties ikgadējo kultūras norišu kalendāra izveidē un sastādīšanā;
•    savākt, apkopot un arhivēt kultūras nama vēsturiskos materiālus.

Pieteikumu (CV-Europass, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (-es) (ieteicams) pretendenti var nosūtīt elektroniski (dace.nikolaisone@lielvarde.lv) vai iesniegt Jumpravas kultūras namā, vai Jumpravas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā, norādot “Pieteikums Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatora amatam”.
Kontaktpersona Dace Nikolaisone 25450061, dace.nikolaisone@lielvarde.lv

Iesaki citiem: