Press "Enter" to skip to content

Uzmanību, KONKURSS!

VIZUĀLĀS MĀKSLAS

         KONKURSA ”ZIEDI MĀMIŅAI”

 

NOLIKUMS

Par to mīļumu,
Kas tev, māmiņ, acīs smejas,
Lai tev šodien visi ziedi,
Kas aug dārzos, pļavās, lejās!

 

Visi kopā veidosim vienu krāšņu pasauli! 

Konkursa mērķi:

  • Rosināt jumpraviešos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu individualitāti un vienreizīgumu vizuāli plastiskajā mākslā, radot visskaistākos ziedus savai māmiņai.
  • Radīt pieredzes apmaiņas iespējas, iegūt jaunus draugus un idejas.

Konkursa rīkotāji: Jumpravas Mūzikas un mākslas skola, Jumpravas kultūras nams.

Konkursa dalībnieki:

Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens jumpravietis.

Vērtēšana:

Vecuma kategorijas:

… – 3 gadi

4 – 7 gadi

8 – 13 gadi

14 – 17 gadi

18 – …. gadi

Bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām darbus vērtē atsevišķā kategorijā

Vizuālās mākslas darbi –

Gleznošana, zīmēšana, pastelis, grafika un autortehnikas – maksimālais formāts A3 (darbu skaits ierobežots – katrs dalībnieks drīkst iesūtīt tikai vienu darbu)

Konkursa darbu vērtēšana:

Darbus vērtēs žūrijas komisija. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta katrā vecuma grupā. Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas.

Vizuālās mākslas darbu noformēšana:

–    Darba priekšpusē, labajā apakšējā stūrī jāuzrāda autora vārds, uzvārds, vecums, darba nosaukums (atlokāma zīmīte, lai vērtējot darbi būtu anonīmi)

Autora vārds, uzvārds
Vecums
Darba nosaukums

 

 

 

 

–    Darba otrā pusē jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, telefona numuram, arī atzīme par īpašām vajadzībām.

Konkursa darbu iesniegšana:

Darbi jāiesniedz līdz 2013.gada  29.aprīlim plkst. 16.00  Jumpravas MMS vai kultūras namā Daugavas ielā 6, Jumprava, Lielvārdes novads, LV – 5022

Darbi tiks izstādīti izstādē no 2. maija

Konkursa laureātu apbalvošana notiks 18. maijā kultūras namā

Labākie darbi un informācija par konkursu tiks ievietota Lielvārdes novada un Jumpravas mājas lapās www.lielvarde.lv un www.manajumprava.lv

Organizatoru tiesības:Organizatori labāko vizuālās mākslas darbu fotogrāfijas var izmantot dažāda veida prezentācijas nepieciešamībām, atsaucoties uz darba autoru.

Darbus atpakaļ varēs saņemt mēneša laikā pēc izstādes slēgšanas Jumpravas Mūzikas un mākslas skolā. Pēc tam darbu glabāšanu organizatori negarantē.

Papildu informācija

Konkursa koordinatori:

Ilze Cābe, Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks,  mobilais tālrunis 28382834, e-pasts: ilze.cabe@inbox.lv

Alīse Vorobeja, Jumpravas kultūras nama direktore, tālrunis 65057616,

e-pasts: knjumprava@inbox.lv

Vēlam veiksmi! Paldies par atsaucību!

Iesaki citiem: