Press "Enter" to skip to content

Jumpravas baznīcas apkārtne sakopta un koki iestādīti

Saulainajā sestdienā, kad visa Latvija vienojās Lielajā pavasara talkā, arī jauktais koris “Jumprava” ņēma rokās darbarīkus, sēdās uz divriteņiem un devās uz Dzelmēm, lai sakoptu teritoriju pie Jumpravas baznīcas.

Darbu pavadījām ar dziesmu, tāpēc veicās pavisam raženi! Sagrābām lapas, izzāģējām vecos kokus Daugavmalā un savācām atkitumus, kas bija saskaloti krastā, kā arī pie baznīcas iestādījām kļavu un tūju.

Pēc darba cepām desas, veldzējāmies ar baznīcas draudzes pārstāvju sarūpēto piparmētru tēju, dziedājām dziesmas un nospriedām, ka kopīgai dziesmotai pavasara talkai jākļūst par ikgadēju tradīciju!

Aicinām arī Tevi pievienoties jauktajam korim “Jumprava”, lai ne tikai dziedātu, bet arī kopīgiem spēkiem darītu vidi ap mums sakoptāku un skaistāku!

Iesaki citiem: