Press "Enter" to skip to content

SK operatīvā vienība meklē sponsorus

LSK Jumpravas nodaļā ir 108 biedri, no kuriem 32 jeb trešā daļa ir jaunieši. Jaunieši jau skolas laikā ir apguvuši pirmās palīdzības (PP) sniegšanu un startējuši sacensībās, iegūstot 1. un 2. vietas. Arī Republikas PP sacensībās ir izcīnītas 1.- 3. vietas.

Pēc skolas beigšanas tika izveidota operatīvā vienība. Tās dalībnieki papildus PP zināšanām ir apguvuši arī psiholoģisko palīdzību nelaimes gadījumos, pazudušu cilvēku meklēšanu un glābšanu uz ūdens.

Jumpravas nodaļas operatīvā vienība ir piedalījusies arī Republikas sacensībās un jau no 2005. gada vienmēr ieguvusi pirmās vietas. Tālāk ceļi veduši uz Starptautiskajām SK sacensībām Itālijā Solferīno, kur 2008. gadā tika izcīnīta godpilnā 3. vieta.

Katru gadu operatīvā vienība piedalās PP sniegšanā Aglonā „Marijas debess braukšanas svētkos”, 2008. gadā sniedza PP „Dziesmu un Deju svētkos” Rīgā.

Ik gadu tiek rakstīti arī projekti, ar kuru palīdzību tika atjaunota Jumpravas estrāde un Jumpravas zīme, rīkotas Jumpravas sakopšanas talkas un sporta diena jumpraviešiem. Ar šo projektu īstenošanu tika iedrošināti arī pārējie Jumpravas iedzīvotāji, kas tagad paši vēlas rakstīt projektus, lai sakārtotu vidi sev apkārt.

No 2008. gada marta operatīvā vienība īrē telpu Ceriņu ielā 2A, kur paši saviem spēkiem un līdzekļiem ir sagādājuši mēbeles, bet istabiņā ir jāveic arī remonts: jāmaina durvis, radiatori, jāatjauno kāpnes, sanitārais mezgls. To paredzēts veikt ar projektu palīdzību Lielvārdes attīstības fondā. Lai iegādātos datoru un projektoru PP mācībām, tika uzrakstīts projekts „Rietumu Bankai”.

Pagājušā gada Ziemassvētkos kopā ar Lielvārdes jauniešiem tika ceptas piparkūkas un apciemoti vientuļie pensionāri.

2009. gada. 12. septembrī Rīgā Republikas PP sacensībās jaunieši ieguva 1.vietu. Šogad 8.-11. jūlijā ir dota iespēja startēt tālāk Eiropas sacensībās Serbijā. Lai veiksmīgi startētu, vēl ir cītīgi jāsagatavojas šīm sacensībām. Dalības maksa šajās sacensībās vienam cilvēkam ir 230 Eiro. Pašiem jāorganizē un jāapmaksā arī transports uz Serbiju, tāpēc ļoti cītīgi tiek meklēti sponsori.

Varbūt izlasot šo rakstiņu, atsaucas kāda laba sirsniņa un palīdz operatīvajai vienībai ar naudu. (Var zvanīt operatīvās vienības vadītājam Jānim pa tālr. 26318479; vai Jumpravas SK nodaļas vadītājai Rutai: 26576451)

Iesaki citiem: