Press "Enter" to skip to content

Jumpravas Zvaigznīte – 2

Laukus un mežus klāj bieza sniega sega, naktīs pie debesīm spoži mirdz zvaigznes un sals atgādina par ziemu. Taču bērnudārzā visu marta mēnesi san kā bišu stropā: jautras un nebēdnīgas balstiņas mijas ar mazāk draiskulīgām. Lielie un mazie bērnudārznieki tekalē gluži kā skudriņas, iekārtojot savu skudrupūzni. Un kā nu ne – tuvojas taču KONKURSS. Konkursa norises vietā „saplauka” krāšņas tulpes un „salaidās” krāsaini putni.

17.marta pēcpusdienā Jumpravas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” valdīja īpaši liela rosība. Aktu zālē bija sapulcējušies visi bērnudārza bērni, darbinieki, jauno talantīgo konkursantu vecāki un atbalstītāji, kā arī tie mūzikas skolas bērni, kuri paši vēl nesen kā absolvējuši bērnudārzu. Skanot pazīstamajai „Do, re, mi” melodijai no populārās kinofilmas „Mūzikas skaņas”, zālē ievirpuļoja 2 lielas un 5 mazas „notiņas”, kuras ieveda zālē jaunos konkursa dalībniekus.

„Do” un „Re” – lielās „notis” sveica konkursantus, skatītājus, kā arī iepazīstināja visus klātesošos ar kompetento žūriju: Lielvārdes novada „Izglītības ministri” Līgu Bucenieci, Jumpravas pagasta „Iekšlietu ministri” Līgu Zariņu, Jumpravas pagasta „Kultūras ministri” Alīsi Vorobeju un Jumpravas pagasta „Mūzikas un mākslas guru” Liju Bērziņu.

Konkursā piedalījās 13 bērni ar 11 priekšnesumiem, skanēja tautas dziesmas, R.Paula un citu latviešu komponistu dziesmas bērnu solo izpildījumā, kā arī 2 dueti un viens netradicionālās mākslas priekšnesums – plastmasas glāžu piramīdas uzcelšana un eleganta nojaukšana, ko mums demonstrēja Elīza Mūzika. Puse bērnu konkursā piedalījās jau otro gadu. Ļoti pārliecinoši skanēja Emīlijas, Adeles, Simonas, Janas, Guntara un Amandas balsis, bet skatītājus un žūriju patiesi pārsteidza jaunie konkursa dalībnieki: Alise, Paula, Līva, Lauma, Zane un Ilva.

Kā jau visos konkursos un šovos, skatītāju uzmanībai tika piedāvātas reklāmas jeb muzikālās pauzes, kurās uzstājās mūzikas skolas audzēkņi – Raivis Savickis spēlēja klavieres, Melānija Mikožāne vijoli, Sandra Šale flautu, bet Valters Klaucāns – eifoniju.

Neskatoties uz to, ka bērnudārza zāle bija pārpildīta, visi – gan lielie, gan mazie klausījās un skatījās notiekošajā ar lielu interesi: brīžiem pat šķita, ka visi aiztur elpu, lai tikai mazais dziedātājs „nezaudētu dūšu” un dziesmiņu varonīgi izpildītu līdz beigām, brīžiem koķetas solistes izvilināja smaidu pat no visnopietnākajiem skatītājiem, brīžiem atraktīvais dziesmas izpildījums pamatīgi „uzkarsēja” klausītāju sirdis un prātus.

Bet viss reiz beidzas, arī labais un skaistais. Kamēr žūrija devās apspriesties, lielās notis „Do” un „Re” aicināja „iesildīt” deju grīdu jaunās un talantīgās deju grupas no „Lāčuku”, „Pūcītes”, „Saulespuķes” un „Ežuku” grupām. Pēc brīža tām pievienojās arī pārējie skatītāji, klausītāji un līdzjutēji, paužot savas emocijas deju un dziesmu ritmos. Dejās un rotaļās laiks pagāja kā viens mirklis. Ienākot žūrijai, visi žigli ieņēma savas vietas, lai dzirdētu pateicības vārdus, veltītus konkursa dalībniekiem par viņu uzņēmību, drosmi, gribasspēku, pacietību un lielo sagatavošanās darbu. Žūrijas komisijas locekļi pateicās arī bērnu vecākiem, kuri sagatavoja īsto pavasari katra klausītāja sirdī.

Jaunie talanti saņēma katrs savu diplomu ar nomināciju, kā arī ziedus, grāmatas un citas balvas, kuras pasniedza žūrija: Atraktīvākā Zvaigznīte – Līva Ramma, Nosvērtākā – Ilva Maksimova, Skatuviskākā – Jana Ivanova, Nopietnākā – Amanda Liepiņa, Zvaigznīte Odziņa – Alise Kirsanova, Pavasarīgākā Zvaigznīte – Adele Krūzmane, Eleganti Noslēpumainākā – Paula Lorēna Lablaika, Visskanīgākā – Simona Cīrule, Draiskulīgākā – Lauma Ločmele, Oriģinālākā – Elīza Mūzika, Zvaigznīte Džentelmenis – Guntars Liepiņš, Zvaigznīte Dāmīte – Zane Lukstiņa.

Kā viena no konkursa vadītājām gribu pateikties žūrijas komisijai par mums veltīto laiku: Līgai Buceniecei par siltajiem vārdiem, Līgai Zariņai par ziediem, sapratni un atbalstu, Alīsei Vorobejai par jaukajām dāvanām un Lijai Bērziņai par Mākslas skolas audzēkņu pašgatavotajām grāmatām. Tāpat arī visu vārdā vēlreiz gribētu pateikties VPII „Zvaniņš” kolektīvam par skaisto svētku ieceri un organizāciju, kā arī Mūzikas skolas skolotājai Inesei Mednei par pacietību, bērnu un mūzikas mīlestību un pūlēm, sagatavojot vairākus bērnus konkursam, spēlējot pavadījumu.

Svētki noslēdzās ar konfeti salūtu, kliņģera notiesāšanu, fotografēšanos un dejām nenogurdināmajām Zvaigznītēm un viņu atbalstītājiem. Īpaši liels paldies Mārim Mālmeisteram par gardo kliņģeri, ar kuru mielojās pasākuma dalībnieki un izbaudīja īstu svētku sajūtu.

Uz tikšanos nākošgad!

Notiņa „Re” skolotāja Anita

Iesaki citiem: