Press "Enter" to skip to content

Jumpravas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Adrese: Skolas iela 4
Jumpravas pag.
Lielvārdes novads
LV – 5022

Tālrunis: 65057465
Fakss: 65057495
E-pasts: zvanins2004@inbox.lv
Darba laiks:
katru darba dienu 7.00 – 19.00