Press "Enter" to skip to content

Jumpravas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas pirmsākums meklējams 20 gs. 30. gados, kad Labdarības biedrības paspārnē sāka darboties bibliotēka ar 900 sējumiem. Kopš 1994. gada pagasta bibliotēka atrodas Jumpravas vidusskolas telpās. Vienās telpās darbojas gan skolas, gan pagasta bibliotēka, kas ir atvērta visiem interesentiem.

Bibliotēka piedāvā: grāmatu un periodisko izdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem, elektronisko datu bāzi „Letonika”, starpbibliotēku abonementa izmantošana, novadpētniecības un tematiskās mapes, datoru ar interneta pieslēgumu izmantošanu, brīvpieejas bezvadu (WiFi) internetu, printēšanu, kopēšanu, skenēšanu.

Darbalaiki:
Pirmdien – brīvs
Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien – no 10:00 līdz 18:00.
Sestdien – no 10:00 līdz 14:00
Svētdien – brīvs

Adrese: Ozolu ielā 4, Jumprava, LV-5022
Tālr.: 65057479
E-pasts: jumpravasbiblioteka@tvnet.lv