Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nams

Kultūras nams celts 1912.gadā kā Labdarības biedrības nams, par tautas saziedotajiem līdzekļiem, kurā jau no senatnes izveidojās rosīga sabiedriskā dzīve. Kultūras nams atjaunots trīs reizes – pēc I Pasaules kara 1924.gadā, tad 1969.gadā, pēdējoreiz 1989.gadā.

Adrese:
Daugavas iela 6,
Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads,
LV – 5022

Tālruņi: 65057616
E-pasts: knjumprava@lielvarde.lv
Direktore Dace Nikolaisone, mob. t. 25450061, dace.nikolaisone@lielvarde.lv
Kultūras pasākumu organizatore -Zane Skrauča, mob.t. 28336904, zane.skrauca@lielvarde.lv

Darba laiki:
Pirmdiena / 11.00 – 17.00
Otrdiena / 12.00 – 17.00
Trešdiena / 12.00 – 17.00
Ceturtdiena / 12.00 – 17.00
Piektdiena / 12.00 – 17.00

Apmeklētājus pieņem:
Direktore: Pirmdienās, Ceturtdienās / 11.00-14.00; / 14.00-17.00

Apmeklētājiem pieejama

* Skatītāju zāle ar balkonu /250+80 vietas/,
* Mazā zāle /50 vietas/,
* Senlietu istaba – izstādēm, semināriem,
* Semināru telpa ar tehnisko aprīkojumu,
* Izstāžu zāle.
* Kultūras nama ēkā ir pieejama kafejnīcas telpa /50 vietas/.

Visas kultūras nama telpas tiek iznomātas ģimeņu, organizāciju un privātpersonu pasākumu, semināru rīkošanai.

Pie kultūras nama skaistā vietā atrodas brīvdabas estrāde ar labu akustiku un 1500 skatītāju vietām.

Amatiermākslas kolektīvi: 

* Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Zvaniņš”, vadītāja Alīna Ķeizere
* Bērnu deju kolektīvs „Rītupīte”, vadītāja Evita Tabure
* Jauniešu deju kolektīvs „Jumpraviņa”, vadītāja Aija Ērgle
* Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime”, vadītāja Aija Ērgle
* Jauktais koris „Jumprava”, diriģents Normunds Ķirsis un Austris Kalniņš
* Amatierteātris, režisors Jānis Kronis
* Senās mūzikas vokālais ansamblis „ Modus Vivendi”, vadītājs Pēteris Vaickovskis
* Pūtēju orķestris, vadītājs Pēteris Pētersons

Ik gadu tiek organizēti

* Valsts un tradīciju pasākumi,
* Deju vakari, diskotēkas, koncerti,
* Profesionāļu un amatiermākslinieku izstādes,
* Sporta, izklaides, ziedu un mūzikas pasākumi brīvdabas estrādē.
* Bērnu dienas – koncerti, sadaņči.
* Garīgās mūzikas koncerti Jumpravas ev.lut. baznīcā.

Kultūras namā apmeklētājiem ir pieejama pastāvīga pagasta vēstures ekspozīcija.