Jumpravas kultūras nams

Kultūras nams celts 1912.gadā kā Labdarības biedrības nams, par tautas saziedotajiem līdzekļiem, kurā jau no senatnes izveidojās rosīga sabiedriskā dzīve. Kultūras nams atjaunots trīs reizes – pēc I Pasaules kara 1924.gadā, tad 1969.gadā, pēdējoreiz 1989.gadā.

Adrese:
Daugavas iela 6,
Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads,
LV – 5022

Tālruņi: 65057616
E-pasts: knjumprava@lielvarde.lv
Direktore Dace Nikolaisone, mob. t. 25450061, dace.nikolaisone@lielvarde.lv
Kultūras pasākumu organizatore -Zane Skrauča, mob.t. 28336904, zane.skrauca@lielvarde.lv

Darba laiki:
Pirmdiena / 11.00 – 17.00
Otrdiena / 12.00 – 17.00
Trešdiena / 12.00 – 17.00
Ceturtdiena / 12.00 – 17.00
Piektdiena / 12.00 – 17.00

Apmeklētājus pieņem:
Direktore: Pirmdienās, Ceturtdienās / 11.00-14.00; / 14.00-17.00

Apmeklētājiem pieejama

* Skatītāju zāle ar balkonu /250+80 vietas/,
* Mazā zāle /50 vietas/,
* Senlietu istaba – izstādēm, semināriem,
* Semināru telpa ar tehnisko aprīkojumu,
* Izstāžu zāle.
* Kultūras nama ēkā ir pieejama kafejnīcas telpa /50 vietas/.

Visas kultūras nama telpas tiek iznomātas ģimeņu, organizāciju un privātpersonu pasākumu, semināru rīkošanai.

Pie kultūras nama skaistā vietā atrodas brīvdabas estrāde ar labu akustiku un 1500 skatītāju vietām.

Amatiermākslas kolektīvi: 

* Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Zvaniņš”, vadītāja Alīna Ķeizere
* Bērnu deju kolektīvs „Rītupīte”, vadītāja Evita Tabure
* Jauniešu deju kolektīvs „Jumpraviņa”, vadītāja Aija Ērgle
* Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime”, vadītāja Aija Ērgle
* Jauktais koris „Jumprava”, diriģents Normunds Ķirsis un Austris Kalniņš
* Amatierteātris, režisors Jānis Kronis
* Senās mūzikas vokālais ansamblis „ Modus Vivendi”, vadītājs Pēteris Vaickovskis
* Pūtēju orķestris, vadītājs Pēteris Pētersons

Ik gadu tiek organizēti

* Valsts un tradīciju pasākumi,
* Deju vakari, diskotēkas, koncerti,
* Profesionāļu un amatiermākslinieku izstādes,
* Sporta, izklaides, ziedu un mūzikas pasākumi brīvdabas estrādē.
* Bērnu dienas – koncerti, sadaņči.
* Garīgās mūzikas koncerti Jumpravas ev.lut. baznīcā.

Kultūras namā apmeklētājiem ir pieejama pastāvīga pagasta vēstures ekspozīcija.

Comments are closed.