Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nams aicina pieteikties pretendentus vadītāja amatam uz nenoteiktu laiku

Lielvārdes novada kultūras centra (LdNKC) struktūrvienība Jumpravas kultūras nams aicina pieteikties pretendentus vadītāja amatam uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, praktiska pieredze kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu vadībā (pieredze vismaz viena liela mēroga kultūras pasākuma vai festivāla rīkošanā), zināšanas un izpratne par amatiermākslas tradīcijām un reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze kultūras darbā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai izglītojošā darbā;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam;
 • izprast vispārējos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas pamatprincipus un metodiku;
 • izstrādāt, organizēt un realizēt pasākumus;
 • spēja pieņemt lēmumus;
 • teicamas valsts valoda zināšanas;
 • vēlama svešvaloda saziņas līmenī;
 • labas organizatora spējas, saskarsmes spējas, komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • spēja risināt konfliktsituācijas;
 • sadarboties un strādāt komandā.

Darba pienākumi:

 • Sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību Jumpravā, plānot kultūras pakalpojumu attīstību, koordinēt to racionālu izmantošanu, atbalstīt amatierkolektīvu un citu radošo kolektīvu darbību;
 • Piedalīties gada budžetu plānošanā un kontrolēt racionālu resursu izlietojumu atbilstoši LdNKC direktora apstiprinātai un Ogres novada domes saskaņotai tāmei, savas kompetences ietvaros;
 • Piedalīties kultūras projektu un programmu izstrādāšanā un īstenošanā, investīciju piesaistīšanā savas kompetences ietvaros, organizēt lietišķus kontaktus ar sponsoriem, mecenātiem u.c;
 • Dokumentēt un analizēt izglītojošo un radošo darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas;
 • Sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem organizēt valsts svētkus, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku pasākumus, koncertus, izrādes, izstādes, atpūtas un izklaides pasākumos;
 • Organizēt un atbalstīt LdNKC un tā struktūrvienību amatiermākslas un citu radošo kolektīvu darbību, iesaistīt tos pilsētas kultūras norisēs un amatiermākslas aktivitātēs valstī, veicināt starptautisko sadarbību;
 • Sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas, organizēt seminārus;
 • Pildīt likuma “Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” prasības un nodrošināt likuma “Par autortiesībām un blakustiesībām” ievērošanu;
 • Sagatavot un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par Jumpravas kultūras nama aktivitātēm un novitātēm;
 • Sagatavot atbildes uz institūciju iesniegumiem, pieprasījumiem savas kompetences ietvaros;
 • Piedalīties ar novada kultūras darbu saistītu preses konferenču, brīfingu u.c. publicitātes pasākumu organizēšanā.

Darba vieta Jumpravas kultūras namā;

Atalgojums – 993.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, par pilnu slodzi);

Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 18.martam elektroniski: rita.voitina@lielvarde.lv, pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Jumpravas kultūras nama vadītāja amatam”. 

Uzziņas pa tālruni 25450061 Lūcija Ancveriņa, Jumpravas kultūras nama vadītāja.    

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, LdNKC informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir LdNKC. Adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070; elektroniskā pasta adrese: ldnkc@lielvarde.lv

Iesaki citiem: