Press "Enter" to skip to content

Ogres novada pašvaldība nodrošinās pakalpojumus, strādājot attālinātā darba režīmā

No 21. oktobra līdz 14. novembrim Latvijā noteikti stingri noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, lai būtiski bremzētu Covid-19 infekcijas izplatību, mazinātu slogu veselības aprūpes sistēmai un glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvības.

Pastiprinātie drošības pasākumi stingro ierobežojumu jeb lokdauna periodā ietver arī prasību visiem strādājošajiem, kuriem vien to pieļauj darba specifika, strādāt attālināti.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Latvijas valdība ir izsludinājusi mājsēdi, nosakot stingrus iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumus. Šobrīd stāvoklis valstī ir sarežģīts, taču arī šajā situācijā pašvaldībai ir jānodrošina savu funkciju izpildi un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, un šobrīd gan centrālā administrācija, gan iestādes savus pakalpojumus nodrošinās galvenokārt attālināti. Aicinu ikvienu pašvaldības darbinieku, ikvienu novada iedzīvotāju apzināties, ka tikai cieņpilnā savstarpējā attieksmē un sadarbībā kopīgiem spēkiem spēsim rast izeju no pašreizējās situācijas.”

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2021. gada 20. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem šajā rīkojumā, kas paredz papildu drošības pasākumus, kā arī pakalpojumu, tostarp pašvaldības nodrošināto pakalpojumu ierobežotu pieejamību, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ir izdevis rīkojumu par Ogres novada pašvaldības un tās iestāžu darbu, sākot ar šī gada 21. oktobra.

Saskaņā ar šo rīkojumu Ogres novada pašvaldības iestādes, t.sk. pārvaldes, aģentūras un kapitālsabiedrības pāriet uz pilnu attālinātā darba organizāciju.

Klātienē drīkst strādāt tikai tie Ogres novada pašvaldības darbinieki un amatpersonas, kuru darbs nav izpildāms attālināti, piemēram, klientu apkalpošanas speciālisti, kurinātāji, sētnieki, apkopēji, kapu pārziņi, ar komunālo pakalpojumu un avārijas seku novēršanu saistīti darbinieki, speciālisti, kas nodrošina pašvaldības informācijas sistēmu un tehnoloģiju darbību u.tml. Jāpiebilst, ka klātienē drīkst nodarbināt tikai tos darbiniekus, kuri ir pilnībā pabeiguši vai uzsākuši vakcināciju pret Covid-19, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Klientu apkalpošanas centrs Ogrē, valsts pārvaldes vienotie klientu apkalpošanas centri (turpmāk – Klientu centri) Ikšķilē, Tīnužos, Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un Rembatē saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu nodrošinās tikai pa pastu saņemtās dokumentācijas apstrādi un reģistrēšanu Ogres novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā, pilnībā pārtraucot dokumentu pieņemšanu klātienē vai mutisku iesniegumu pieņemšanu.

Ogres novada pašvaldībai adresētos dokumentus papīra formātā iedzīvotāji var ievietot slēgtās kastēs pie ieejas ēkās, kurās atrodas Klientu centri, kā arī pie pagastu pārvaldēm.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegumus sūtīt elektroniski vai pa pastu, lai maksimāli samazinātu cilvēku kontaktēšanos.    

  • Tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar sertifikātu

Klientu centros klātienē tiks nodrošināta tikai Covid-19 sertifikātu izsniegšana, turklāt tikai pēc iepriekšēja pieraksta, viena klienta apkalpošanai atvēlot ne vairāk kā 15 minūtes un ievērojot prasību, ka vienam klientam tiek nodrošināti vismaz 15 kvadrātmetri no klientu apkalpošanai paredzētās kopējās platības.

Ogres novadnieka kartes izsniegšana klātienē Klientu centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

Kases Ogres novada pašvaldības iestādēs turpina klientu apkalpošanu klātienē, taču arī  tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Ogres novada Kultūras centra kasē laikā no 21. oktobra līdz 14. novembrim iedzīvotāji varēs nodot atcelto pasākumu biļetes un saņemt naudu par šīm biļetēm. 

SVARĪGI! Ierodoties iestādē klātienē, klientam jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts!

  • Pasākumi atcelti, kultūras iestādes strādā attālināti

Mājsēdes periodā visi kultūras pasākumi tiek atcelti. 

Klientu apkalpošanu klātienē pārtrauc Ogres Centrālā bibliotēka un citas pašvaldības bibliotēkas novadā, kā arī muzeji un izstāžu norises vietas.
Ogres Centrālā bibliotēka no 27. oktobra klātienē bibliotēkas klientiem nodrošinās grāmatu un citas lasāmvielas pakomāta darbību – lasītāji varēs saņemt iepriekš pieteiktās grāmatas. Grāmatas no pakomāta varēs izņemt darba dienās no plkst.11.00 līdz 16.00  

Līdz 14. novembrim pašvaldības neizsniegs atļaujas publisku pasākumu, piketu un gājienu organizēšanai, kā arī tiek atcelti pasākumi, piketi un gājieni, kuru organizēšanai atļaujas ir izsniegtas pirms mājsēdes noteikšanas. 

  • Gadatirgi netiks rīkoti

Ielu tirdzniecība, t.sk. gadatirgu organizēšana tiek pārtraukta. 

Ielu tirdzniecībai laikā no 21. oktobra līdz 14. novembrim atļaujas tiks izsniegtas tirdzniecībai ar pārtiku un pašu ražoto tirdzniecības produkciju, savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm, savvaļas ziediem, mežu reproduktīvo materiālu un lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem. Nosakot ielu tirdzniecības vietas, ir jāievēro vismaz desmit metru distance starp ielu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem.

  • Dažām iestādēm –  daļēji attālināts darba režīms 

Mājsēdēs periodā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, sociālie dienesti savā darbā maksimāli izmantos rakstveida procesu, dokumentu un lietu izskatīšanu veicot attālināti. Pakalpojums tiks nodrošināts klātienē tikai tad, ja lietas izskatīšanu vai dokumentu izsniegšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā.

Ogres novada pašvaldības sociālās aprūpes centri, kā arī pašvaldības policija Ogres novadā turpina darbu klātienē, ievērojot iestādē noteikto darba organizāciju un darbiniekiem noteiktās prasības, strādājot  klātienē.

Ogres novada pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, kas nodrošina Ogres novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un komunālos pakalpojumus, turpina darbu daļēji attālinātā režīmā, ievērojot iestādē noteikto darba organizāciju un darbiniekiem noteiktās prasības, strādājot  klātienē.

Iesaki citiem: