Press "Enter" to skip to content

Pārcelti pasākumi Jumpravā

Pārcelti pasākumi Jumpravā!

Ņemot vērā valdības noteiktos drošības pasākumus, tiek pārcelti divi koncerti:

  • 25. oktobra garīgās mūzikas koncerts Jumpravas Sv. Jāņa ev. lut. baznīcā Dzelmēs;
  • 7. novembra jauniešu deju kolektīva “Jumpraviņa” 90 gadu jubilejas koncerts.

Abi pasākumi pagaidām pārcelti uz nenoteiktu laiku, kad atkal varēsim pulcēties kuplākā skaitā!

Aicinām būt saprotošiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai medijos!

LdNKC Jumpravas kultūras nams

Iesaki citiem: