Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno sezonu

LdNKC Jumpravas kultūras nama kolektīvi uzsāk 2019./2020. gada sezonu un aicina jaunus dalībniekus!

DEJO
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvā ZVANIŅŠ
Vadītāja Alīna Ķeizere, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Vecāku sapulce 9. septembrī plkst. 18.00 Jumpravas bērnudārza telpās
Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās Jumpravas bērnudārza telpās

DEJO
Bērnu deju kolektīvā RĪTUPĪTE
Vadītāja Jolanta Kirsanova, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Vecāku sapulce 10. septembrī plkst. 19.00 Jumpravas pamatskolā Mēģinājumu laiki tiks precizēti

DEJO
Jauniešu deju kolektīvā JUMPRAVIŅA
Vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmais mēģinājums 9. septembrī plkst. 19.00
Mēģinājumi pirmdienās plkst. 19.00 Jumpravas pamatskolā

DEJO
Vidējās paaudzes deju kolektīvā SAIME
Vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmais mēģinājums 11. septembrī plkst. 20.00
Mēģinājumi trešdienās un piektdienās plkst. 20.00 Jumpravas pamatskolā

DZIEDI
Jauktajā korī JUMPRAVA
Mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis un diriģents Austris Kalniņš
Pirmais mēģinājums 10. septembrī plkst. 19.00
Mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 Jumpravas pamatskolā

MUZICĒ
Folkloras kopā LIEPU LAIPA
Vadītāja Ruta Stepiņa
Pirmais mēģinājums 6. septembrī plkst. 19.00
Mēģinājumi piektdienās plkst. 19.00 Jumpravas pamatskolā

SPĒLĒ
Jumpravas amatierteātrī
Režisors Kārlis Tols
Pirmais mēģinājums 29. augustā plkst. 17.00
Mēģinājumi ceturtdienās plkst. 17.00 Jumpravas pamatskolā

Uz tikšanos!

Iesaki citiem: