Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras namā norisinājies koncerts “Zeme laimīgā” (FOTO)

23. martā Jumpravas kultūras namā norisinājās ikgadējais bērnu deju kolektīvu sadancis – koncerts “Zeme laimīgā”.

Kamēr ārā gaiss kļuvis pavisam pavasarīgs un pirmie ziedi jau izplaukuši, kopā priecājoties, dejojot un dziedot ceļojām uz Laimīgo zemi, kur čalo jautras smieklu strūklakas, ir skaistas jūras, koši zaļi meži un saulainas smilšu salas. Izrādās, ka šo brīnumpilno sapņu pasauli var atrast ikviens – gan mazie, gan lielie. Ir tikai ļoti, ļoti jātic un galvenais – jāgrib to atrast!

Koncertā piedalījās bērnu vokālais ansamblis “Mikauši” no Lielvārdes (vadītāja Baiba Klepere), pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Sprīdītis” no Skrīveriem (vadītāja Aiga Šteinberga), pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Pūt, vējiņi” no Lielvārdes un bērnu deju kolektīvs „Rītupīte” no Jumpravas (vadītāja Jolanta Kirsanova) un pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Zvaniņš” no Jumpravas (vadītāja Alīna Ķeizere).

Paldies visiem dancotājiem, dziedātājiem un kolektīvu vadītājiem par brīnišķīgo koncertu, vecākiem par atbalstu un skatītājiem par iedrošinošajiem aplausiem! Paldies koncerta vadītājām – Janai Ivanovai un Ilvai Biķerniecei!

FOTO: Austris Auziņš

Iesaki citiem: