Press "Enter" to skip to content

Sadancis “Līgo mans augumiņš” (FOTO)

Dažreiz pašā ziemas vidū notiek brīnumi. Vienā naktī pļavas un lauki kļūst raibi un uz ūdeņiem ledus kļūst spožs kā spogulis. Tajā atspīd katrs krūms un ikviens nieciņš. Dažu brīdi sniegs krīt tik lielām pikām, it kā tās kāds tur augšā būtu sataisījis kādam sevišķam gadījumam. Neilgā brīdī visiem stabiem uzrodas apaļas, baltas cepures galvā, un visi koku žuburi kļūst resni un balti. Un tad piepeši sniegs ir mitējies, mākoņi atvāzušies, debesis kļuvušas dzelteni sārtas un zeme, kas gaišāka par debesīm, vēl krāšņāka.

Šajā gaišuma pielietajā un brīnumainajā laikā Jumpravas kultūras namā 2. februārī gaisā virmoja nebeidzams dejot prieks. Baltās ziemas ieskāvumā norisinājās jauniešu deju kolektīvu sadancis “Līgo mans augumiņš”. Par pacilātu garastāvokli gādāja tautas deju ansambļi “Jaunība” un “Liedags”, jauniešu deju kolektīvi: “Spole”, “Spāre”, “Māra”, “Kande”, “Ābeļzieds” un “Jumpraviņa”. Paldies dejotājiem un kolektīvu vadītājiem par sniegto prieku un skaisto koncertu, paldies skatītājiem par kopā būšanu!L

Koncertu vadīja: Jana Ivanova un Elīza Muzika

FOTO: Austris Auziņš

Iesaki citiem: