Press "Enter" to skip to content

“Saimei” 20 (FOTO)

Jumpravas kultūras namā 8. decembrī sirsnīgi pavadīts VPDK “Saime” 20 gadu jubilejas pasākums.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime” ik gadu ciemos aicina draugus, lai kopā Jumpravā sadancotos. Šoreiz šī sanākšana bija īpašāka, jo “Saime” svin 20!

“Saimi” un vadītāju Aiju Ērgli sveikt sabrauca  – “Vēji” no Lielvārdes, “Iecava” no Iecavas, “Augšzeme” no Viesītes, “Vidzeme” no Madonas un “Luste” no Rūjienas. Labus vārdus un sveicienus kolektīvs saņēma  arī no Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētājas Santas Ločmeles un priekšsēdētājas vietnieces Vitas Volontes, Ogres apriņķa deju virsvadītājas Iluta Mistres. Lielvārdes novada Kultūras centra direktore Iveta Bule īpaši izcēla “Saimes” aktīvākos dejotājus – Rasmu un Vitāliju Muzikas un Ingrīdu un Andri Klaucānus par uzticību kolektīvam 20 gadu garumā, Helēnu Veitneri par organizatorisko dzirksteli un Eviju Kozlovsku par radošo lidojumu ik  notikumā.

Sveicēju pulkā bija arī kolēģi – jauniešu deju kolektīvs “Jumpraviņa”,  jauktais koris “Jumprava”, bijušie “Saimes” dejotāji un arī “Saimes” bērni – dejotāju atvases, kopskaitā 28, kas kopā ar mammām un tētiem bijuši kopā gan mēģinājumos, gan koncertos un noteikti ir vislielākie “Saimes” atbalstītāji!

“Bez “Saimes” nav laimes” – tā saka paši dejotāji un teic sirsnīgu paldies savām ģimenēm un draugiem, kolektīva vadītājai Aijai Ērglei un koncertmeistaram Raimondam Krieviņam un ikvienam, kas bija klāt jubilejas koncertā gan klātienē, gan domās.

Koncertu vadīja Kaspars Kalniņš un Linda Rozentāle.

 

LdNKC Jumpravas kultūras nama vadītāja

Zane Skrauča

 

FOTO: Austris Auziņš

Iesaki citiem: