Press "Enter" to skip to content

Projekta “Jauna un mūsdienīga kultūras informācijas uzziņa – „Digitālās izstādes” Jumpravas kultūras namā” atklāšana

2017.gada 23.septembrī plkst.17.00, tiks atklāts digitālā izstādes projekts “Jauna un mūsdienīga kultūras informācijas uzziņa – „Digitālās izstādes” Jumpravas kultūras namā”. Pasākuma laikā, kā arī turpmāk ikdienas līdz izstādes nomaiņai būs iespēja apskatīt fotogrāfijas no 15.jūlijā uzņemtiem kadriem sadarbībā ar biedrību „Atceries Latviju”, tiks demonstrēts video ar Jumpravas kultūras nama vasaras sezonas pasākumiem – video būs redzams atskats uz vasaras pasākumiem, kurus organizēja Jumpravas kultūras nams. Tā kā projekts ir specifisks un vienlaikus izstādi iespējams apskatīt ierobežotam cilvēku skaitam, paralēli būs iespēja piedalīties biedrības „Atceries Latviju” meistardarbnīcā, kurā tiks mācīts, kā strādāt ar klasiskajām – pus profesionālajām un telefonu kamerām, kā bildēt ģimenes locekļu portretus, fiksēt vidi, priekšmetus utt.

Projekta galvenais mērķis ir kvalitatīvi, mūsdienīgi un ērti veidot digitālās izstādes pilsētvidē, kā arī sniegt iedzīvotājiem informāciju par aktualitātēm kultūras un novada dzīvē. Attīstīt informācijas pieejamību Lielvārdes novada Jumpravas pagastā, kā arī pilnveidot iedzīvotāju zināšanas digitālo iespēju pasaulē, kā arī uzlabot kultūrvidi Jumpravas pagastā, lai izstādes iedzīvotājiem būtu iespēja aplūkot arī tad, kad kultūras nama durvis jau ir ciet, kā arī uzzināt par kultūras pasākumu norisi mūsdienīgi un inovatīvi, lai ieinteresētu aiz vien vairāk iedzīvotāju apmeklēt kultūras nama organizētos pasākumus.

LdNKC struktūrvienība Jumpravas kultūras nams ik mēnesi organizē un veido daudzveidīgus pasākumus visām mērķauditorijām, kas sevī iekļauj arī izstādes. Jumpravas kultūras nams aktīvi ik mēnesi maina izstādes, piedāvājot iedzīvotājiem ko jaunu un apskatīt arī ceļojošās izstādes, kas viesojas kultūras namā vien nepilnu dienu. Lai izstādes būtu pieejamas plašākai mērķauditorijai vēlamies organizēt digitālās izstādes, kas sniegtu iespēju iedzīvotājiem apmeklēt izstādi arī laikā, kad kultūras nama durvis jau ir aizslēgtas. Digitālās izstādes būs kā jauns solis kultūras dzīves veidošanā un iedzīvotāju iesaistē, piedāvājot iespēju aplūkot kultūru no cita skatu punkta, neikdienišķi, neierasti, bet tomēr saglabājot ieinteresētību un sajūtas, ko rada kultūras produkts.

Lai realizētu digitālās izstādes projektu “Jauna un mūsdienīga kultūras informācijas uzziņa – „Digitālās izstādes” Jumpravas kultūras namā”, vēlos teikt paldies Lielvārdes novada pašvaldībai, biedrībai “Atceries Latviju”, personīgi Rihardam Puriņam un Rolandam Kozulim un SIA “Datoru darbnīca”, personīgi Jurim Molam!

Projekta vadītāja,
Dace Nikolaisone

Iesaki citiem: