Press "Enter" to skip to content

Jumpravas vidusskolas 2.klase izsapņo sapni!

Noslēdzot 2016./17. mācību gadu, Jumpravas vidusskolas otrā klase ir izsapņojusi savu sapni par klasi, kādā tā vēlētos mācīties un pavadīt brīvos brīžus. 

Sapni palīdzēja īstenot Lielvārdes Attīstības fonds izsludinot projektu „Sapņo visa klase”. Projekta īstenošanā piedalījās skolēni ar savām idejām,kā arī  aktīvākie otrās klases vecāki. Projekta realizēšanai tika piešķirti līdzekļi, ar kuru palīdzību tika iegādāti materiāli, lai radītu izsapņotās lietas. Kopumā  otrajā klasē tika iekārtots atpūtas stūris, izveidota skatuve. Īpašu paldies gribam teikt Ilzei Kreišmanei un Lielvārdes Attīstības fondam, Martas Dembovskas vecākiem un Nikolas Kiseļovas vecākiem. Aicinām arī citus ticēt sapņiem un piepildīt tos!

Eva Ulme,
2.klases skolotāja,
Jumpravas vidusskola

 

Iesaki citiem: