Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nams uzsāk 2016./2017. gada sezonu, aicinām jaunus dalībniekus!

IMG_2278Klāt septembris – silu mēnesis, rudens laiks, veļu laiks, rudens ražas laiks. Mežā atrodamas rudens sēnes, purvos sārtojas brūklenes un dzērvenes, koku lapas dzeltenas un sārtas krāsojas un gājputni jau pošas tālajam ceļam. Tas nozīmē, ka teju klāt garie rudens un ziemas mēneši un kultūras namā sāksies jauns darba cēliens.

Jumpravas kultūras namā 2016./2017. gada sezonā darbosies deviņi amatiermākslas kolektīvi un divi privātu personu veidoti kolektīvi. Jaunajā sezonā Jumpravas kultūras namā būs vairāki nozīmīgi svētki: Jumpravas kultūras nams atzīmēs 105.gadu jubileju, kā arī Jumpravas amatierteātris svinēs 105.gadu jubileju, Jumpravas jauktais koris „Jumprava” atzīmēs 145.gadu jubileju.

Jumpravas kultūras nama kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus:
Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Zvaniņš” (vecuma grupas 3-4 gadi; 5-7 gadi)
Pirmā tikšanās 07.09.2016. plkst. 18.00 (kopā ar vecākiem)
Nodarbības pirmdienās, trešdienās no 16.30 līdz 18.00
Mākslinieciskā vadītāja Alīna Ķeizere, koncertmeistars Raimonds Krieviņš

Bērnu deju kolektīvs “Rītupīte” (klašu grupas 1.-4. klase; 3.-6. klase)
Pirmā tikšanās 07.09.2016. plkst. 19.00 (kopā ar vecākiem)
Nodarbības pirmdienās un trešdienās no 13.30 līdz 15.30
Mākslinieciskā vadītāja Jolanta Kirsanova, koncertmeistars Raimonds Krieviņš

Jauniešu deju kolektīvs “Jumpraviņa”
Pirmā tikšanās 09.09.2016. plkst. 19.00
Nodarbības pirmdienās no 19.00 līdz 22.00
Mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime”
Pirmā tikšanās 09.09.2016. plkst. 20.00
Nodarbības trešdienās un piektdienās no 20.00 līdz 22.00
Mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš

Jauktais koris “Jumprava”
Pirmā tikšanās 13.09.2016. plkst. 19.00
Nodarbības otrdienās no 19.00 līdz 21.00
Mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis, diriģents Austris Kalniņš

Jumpravas Amatierteātris
Pirmā tikšanās 09.09.2016. plkst. 18.00
Nodarbības sestdienās no 17.00 līdz 20.00

Mākslinieciskais vadītājs Jānis Kronis

Folkloras kopa “Liepu laipa”
Pirmā tikšanās 13.09.2016. plkst. 20.00
Nodarbības pirmdienās no 20.00 līdz 22.00
Mākslinieciskā vadītāja Vita Talla

Jumpravas pūtēju orķestris
Pirmā tikšanās 02.09.2016. plkst. 18.00
Nodarbības piektdienās no 18.00 līdz 19.40
Mākslinieciskais vadītājs Pēteris Pētersons

Citi kolektīvi:

Mūsdienu deju kolektīvs
Pirmā tikšanās 13.09.2016. plkst. 17.00
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās
Nodarbības vada Artūrs Devels

 

Līniju deju kolektīvs “Orions”
Pirmā tikšanās 07.09.2016. plkst. 18.00
Nodarbības trešdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00
Nodarbības vada Inga Ozoliņa

 

Lai jaunajā sezonā izturība un radošums mūsu kultūras nama darbiniekiem, kolektīvu vadītājiem un visiem pašdarbniekiem! 

Dace Nikolaisone
Jumpravas kultūras nama direktore

 

Iesaki citiem: