Press "Enter" to skip to content

Lielvārdes novada pašvaldības iestādē Jumpravas kultūras nams divas vakances

IMG_2278_resizeLielvārdes novada pašvaldības Jumpravas kultūras nams aicina darbā kultūras pasākumu organizatoru.

Aicinām pieteikties komunikablus, radošus, ar augstu atbildības sajūtu, vēlmi aktīvi un dinamiski darboties, pretendentus kultūras pasākumu organizatora amatam.

Prasības:

 • Ieteicama speciālā profesionālā izglītība;
 • praktiskā pieredze – pasākumu organizēšanā un vadīšanā, scenārija un vizuālā noformējuma veidošanā;
 • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • analītiska domāšana;
 • spēja strādāt komandā un patstāvīgi, radoši, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām MS Office u.c.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 • izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas procesā;
 • izprast vispārējos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas pamatprincipus;
 • gūt priekšstatu par laikmetīgajām kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas tehnoloģijām.
 • izpratnes līmenī pārzināt latviešu folkloru un mitoloģiju, Latvijas valsts simboliku, autortiesības, sarīkojumu organizēšanas principus un metodiku;
 • pārzināt runas kultūras, prezentācijas mākslas un skatuves kustības pamatprincipus.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, veidot un vadīt valsts, tradicionālos svētkus un pasākumus, izglītojošus un atpūtas pasākumus, izstādes, kino seansus un citus pasākumus;
 • izstrādāt ar kultūras jomu saistītus radošos projektus;
 • rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • piedalīties Jumpravas pagasta, Lielvārdes novada, valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumu īstenošanā, vadīt citus radošos un tehniskos darbiniekus;
 • rūpēties par Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu labsajūtu, izaugsmi un attīstību;
 • piedalīties ikgadējo kultūras norišu kalendāra izveidē un sastādīšanā;
 • savākt, apkopot un arhivēt kultūras nama vēsturiskos materiālus.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikuma vēstuli (CV, motivācijas vēstule, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstule(-es) (ieteicams)) lūdzam sūtīt līdz 2015.gada 9.septembrim elektroniski uz e-pasta adresi dace.nikolaisone@lielvarde.lv, personīgi Jumpravas kultūras namā, vai Jumpravas pagasta pārvaldē (3st.), vai pa pastu uz adresi Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV 5022, uz aploksnes norādot – „Pieteikums Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatora amatam”.

Uzziņas pa tālruni 65057616; 25450061

 

IMG_7624_resizeJumpravas kultūras nams aicina pieteikties uz apkopēja amata vakanci 0,5 slodze. 

Aicinām pieteikties komunikablus, ar augstu atbildības sajūtu, pretendentus apkopējas amatam.

Darba pamatpienākumi:

 • kārtības uzturēšana kultūras namā un priekšzīmīga telpu uzkopšana;
 • dežuranta pienākumi vakara stundās;
 • dažādu praktisko darbu izpilde;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt uzticētos darba pienākumus.

Vēlamās prasības pretendentiem:

 • iemaņas darbā ar sadzīves mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļiem;
 • iepriekšējā darba pieredze;
 • izturība, vēlme strādāt un spēja strādāt kvalitatīvi;
 • darba pieredze un vēlme godprātīgi pildīt savus pienākumus. Bez kaitīgiem paradumiem;
 • vēlme strādāt komandā;
 • patstāvīgi organizēt savu darbu.

 

Pieteikuma vēstuli (CV un motivācijas vēstule) lūdzam sūtīt līdz 2015.gada 2.septembrim elektroniski uz e-pasta adresi dace.nikolaisone@lielvarde.lv, personīgi Jumpravas kultūras namā, vai Jumpravas pagasta pārvaldē (3st.), vai pa pastu uz adresi Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV 5022, uz aploksnes norādot – „Pieteikums Jumpravas kultūras nama Apkopēja amatam”.

Uzziņas pa tālruni 65057616; 25450061

 

Iesaki citiem: