Press "Enter" to skip to content

Labiekārtots pagalms Ozolu ielā 1

Jumpravas Ozolu 1 mājas iedzīvotājiem šīs vasaras noslēgums vainagojās ar kopīgi paveiktu darbu. Ar Lielvārdes novada pašvaldības finansiālu atbalstu (projektu konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana” ietvaros) tika labiekārtota mājas apkārtne.

Pēc konkursa izsludināšanas pavasarī viss sākās ar dažu mājas „aktīvistu” sanākšanu kopā, lai izvērtētu idejas. Vienojāmies par to, ka par pašvaldības piedāvāto finansējumu, pieliekot klāt arī savu daļu, varam ierīkot nelielu aktīvās atpūtas laukumu mājas bērniem, kā arī uzstādīt jaunu soliņu un atkritumu urnas. Kad projekts tika apstiprināts, kopīgajā pasākumā iesaistījās arī citi mājas iedzīvotāji – gan stādot un tālākajā vasaras gaitā kopjot košumaugus, gan veidojot līdzsvara taku bērnu laukumam.

Šobrīd priecājamies par paveikto un domājam par jaunām iecerēm nākamā gada projektu konkursam.

Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās un paldies pašvaldībai par doto iespēju!

Ozolu 1 mājas iedzīvotāju vārdā – Inese Medne1 - Copy 2 - Copy

Iesaki citiem: