Press "Enter" to skip to content

JUMPRAVĀ JAUNS IELU VINGROŠANAS LAUKUMS

Biedrība „Mēs Jumpravai” šajā rudenī realizēja projektu „Ielu vingrošanas laukuma izveide Jumpravā” ELFLA Lauku attīstības programmas projekta ietvaros. No 25. oktobra vidusskolas stadionā visiem interesentiem ir pieejami dažādi ielu vingrošanas rīki: līdztekas, horizontālās trepes, piepumpēšanās stienis, pievilkšanās stienis, vēderpreses soliņš un zviedru siena (darbus veica SIA „Intersports”).

Projekta kopējās izmaksas bija Ls 2640,22, no kurām ES fondu līdzfinansējums 90% apmērā – Ls 2376,20, biedrības „Mēs Jumpravai” līdzfinansējums 10% apmērā – Ls 264,02.

Gribam pateikties visiem ziedotājiem, kuri finansiāli atbalstīja šo projektu: Ingusam Balodim, Dāvim, Ilzei un Modrim Cābēm,  Ivaram Jablonskim, Gunāram Galvanovskim, Elīnai Kažociņai, Krišjānim un Ingrīdai Klaucāniem, Tonijai Losei, Inesei un Andulim Medņiem, Dacei Nikolaisonei, Jānim Peiseniekam, Gļebam Peško, Egitai Pīpiņai, Edgaram Rasmanim, SIA ART COATING (Kozlovsku ģimenei), Artūram Spulem – Skujam, Anitai un Edvīnam Stepiņiem, Taigai Vilciņai, Raivim Zālītim.

Paldies arī PPP biedrībai „Zied zeme”, konkrēti Jānim Siliņam un Mārim Cīrulim par atsaucību un palīdzību neskaidru jautājumu risināšanā projekta rakstīšanas un realizēšanas laikā.

Lai arī šobrīd nav aktīvā sportošanas sezona, Jumpravas jaunieši jau izmanto uzstādītos rīkus. Viņi arī bija projekta idejas autori. Mums prieks, ka varējām palīdzēt realizēt viņu ideju un esam pārliecināti, ka ielu vingrošanas laukuma iespējas līdz ar pavasara iestāšanos izmantos daudzi bērni un jaunieši.

 

Biedrība „Mēs Jumpravai” – I. Medne, I. Cābe

Iesaki citiem: