Press "Enter" to skip to content

MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS JUMPRAVĀ.

DSC031372013.gada 28.septembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00 Jumpravā notiks Miķeļdienas gadatirgus centra laukumā .

Dārza darbi padarīti un raža novākta. Nu pienācis īstais laiks, kad ar savu veikumu dārzā var dižoties ikviens tirgotājs, jo Māte Daba mūs šovasar patiešām ir lutinājusi gan ar saulīti, gan lietutiņu, viss ar mēru. Pēc labi padarīta darba, laiks lustēties. Kad to darīt, ja ne Miķeļdienā! Tādēļ visi, gan lieli, gan mazi, tiek aicināti uz izklaidējošu pasākumu ar skatītāju līdzdarbošanos.

 

 

No plkst. 11:00 „Miķeli, Miķeli…”

Dziedāsim, dejosim, iesim rotaļās, minēsim mīklas, mērosimies spēkiem. Un kā tad bez tradicionālā umurkumura! Arī tajā rāpsimies!

Tiek aicināti amatnieki, zemnieki, lauksaimnieki, rokdarbnieces, aicinām visus, kas vēlas tirgoties. Ir iespēja tirgot savu saražoto preci, dārzā izaudzētos rudens labumus, zvēriņus un putnus. Visu bagātību, ar ko mūs rudens apveltījis.

Pieteikties pa telef.65057616 mob. t. 29890819

vai personīgi, Jumpravas kultūras namā!

Iesaki citiem: