Press "Enter" to skip to content

Month: 2013. gada augusts

Lielvārdes novada pašvaldība aicina pieteikties aktīvus, aizrautīgus un radošus pretendentus jaunatnes lietu speciālista amatam

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku. Nepilns darba laiks (iespēja apvienot ar citu darbu vai mācībām). Darba tiesiskās attiecības plānots uzsākt 2013.gada oktobrī. Būtiskākie…