Press "Enter" to skip to content

Ziemassvētku dievkalpojumi Jumpravas baznīcā

Dievkalpojumi Jumpravas sv.Jāņa ev.lut. baznīcā:

23.decembrī plkst.14:00 3.Adventes dievkalpojums
Piedalās Lielvārdes senioru koris “Kamene” un Jumpravas senioru vokālais ansamblis

Transports no KN 13:40 un 13:50

24.decembrī plkst.15:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Piedalās jauktais koris “Jumprava”

Transports no KN 14:40

christmas-tree-wallpaper-hd-01

Iesaki citiem: