Press "Enter" to skip to content

Jauktajam korim “Jumprava”- 140!

3.novembrī plkst.17:00
jauktā kora „Jumprava” 140 gadu jubilejas koncerts
„Sveču gaismā”

Aicinām ikvienu, kas ir dziedājis un kam ir bijusi saistība ar jaukto kori „Jumprava” uz jubilejas koncertu Jumpravas sv. Jāņa ev. lut. baznīcā. Pēc koncerta aicinām kavēties jaukās atmiņās Jumpravas kultūras namā.

Autobuss no kultūras nama plkst. 16:30

Iesaki citiem: