Press "Enter" to skip to content

Baltu vienības dienā Kupišku pilskalnā Lietuvā viesojas folkloras kopa “Liepu laipa”


Jumpravas folkloras kopa “Liepu laipa” pie Baltu vienības koka Kupiškos, Lietuvā

Sestdien, 22.septembrī tika atzīmēta Baltu vienības diena Latvijā un Lietuvā. Baltu vienības dienu atzīmē, pieminot 1236.gada 22.septembra vēsturiskos notikumus, baltu tautām Saules kaujā sakaujot krustnešu Zobenbrāļu ordeni. Kopš neatkarības atjaunošanas abas baltu valstis- Latvija un Lietuva- ir vienas no ciešākajiem sadarbības partneriem. Kopīgais valodas, kultūras un vēstures mantojums kalpoja par pamatu tam, lai 2000.gadā abu valstu parlamenti 22.septembri pasludinātu par Baltu vienības dienu. Šīs dienas būtība ir veicināt latviešu un lietuviešu, šodien pasaulē vienīgo baltu valodās runājošo tautu, tuvināšanos un draudzību. Ik gadu šajā datumā Latvijā un Lietuvā notiek kopīgi svētki- baltu kopienu pulcēšanās, svinīgas uzrunas, folkloras kopu sadziedāšanās un galvenokārt – uguns iedegšana senajos pilskalnos.

Šogad Baltu vienības ugunskurs tika iededzināts arī Kupišku pilskalnā Lietuvā, ko organizēja vietējais kultūras centrs un etnogrāfiskais muzejs. Starptautiskajā folkloras un senās amatniecības festivālā „Baltu vienības diena Kupišku pilskalnā” Latviju pārstāvēja Jumpravas kultūras nama folkloras kopa „Liepu laipa” ar vadītāju Vitu Tallu.


“Liepu laipa” pie Latvijas, Lietuvas un prūšu karogiem.

Pasākums tika atklāts ar Baltu vienības ugunskura aizdegšanas rituālu, kur katra folkloras kopa dziedāja sava etnogrāfiskā novada dziesmu. Lietuviešu folkloras kopu izpildījumā dzirdējām sutartines, kas ir unikāla lietuviešu tradicionālās mūzikas dziedāšanas forma, ko parasti dzied sievietes vairākās balsīs, veidojot polifonisku skanējumu. Sutartiņu dziedāšanas tradīcija ir viena no lietuviešu nemateriālā mantojuma vērtībām, kas iekļauta UNESCO sarakstā.


Lietuviešu folkloras kopas dzied tradicionālās sutartines.

Pēc ugunskura aizdegšanas sekoja koncerts, kurā Jumpravas folkloras kopa „Liepu laipa” iepazīstināja lietuviešus ar Lielvārdes apkaimes tradicionālajām tautas dziesmām, kā arī latvju dančiem.
Pēc „Liepu laipas” uzstāšanās folkloras kopas vadītāju Vitu Tallu sveica Lietuvas Saeimas deputāts un SIA „Voldemārs” īpašnieks Valdemārs Vaļkuns, izsakot pateicību par tautu draudzību un seno tradīciju uzturēšanu.


“Liepu laipa” ar Valdemāru Vaļkunu

Baltu vienības dienas noslēgumā tika godināts turpat Kupišku pilskalna galā augošais ozols, kur visi dalībnieki vienojās lietuviešu, latviešu un prūšu dziesmās, kā arī tika dedzināts tradicionālais salmu āzis.
Katram „Liepu laipas” dalībniekam šis pasākums paliks atmiņā ar pozitīvām emocijām, kopības sajūtu un apziņu, ka mūsu spēks ir mūsu saknēs, mūsu senajā dzīves un pasaules izpratnē. Mūsu nākamība ir senatnes pētīšanā un daudzināšanā, dzīvē atbilstoši pasaules un saules dzīves ritējumam. Katrs no mums guva milzīgu radošo enerģijas lādiņu un patiesu apliecinājumu, ka mūsu folkloras vērtības ir dzīvas un tiks ilgi saglabātas.


Skats no Kupišku pilskalna.

Pateicamies Lielvārdes novada kultūras darba vadītājai Dacei Jansonei un šoferim Vilnim Dārzniekam par atsaucību un palīdzību.


Baltu vienības ugunskurs Kupišku pilskalnā

Rakstu sagatavoja Sandra Karule un Alīse Vorobeja
Foto no Jumpravas kultūras nama arhīva

Iesaki citiem: