Press "Enter" to skip to content

Jumpravas kultūras nama amatieru kolektīvi atsāk 2012./2013.gada sezonu un uzņem jaunus dalībniekus

Priecājamies, ka visu paaudžu kolektīvi pēc neliela pārtraukuma atkal pieskandinās kultūras namu!
Atskatoties uz aizvadīto sezonu, sakām paldies pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem par ziedoto laiku un enerģiju, kad dziedāts un dejots, cik jaudas. Pašdarbnieki priecējuši gan pagasta ļaudis, gan godam nesuši Jumpravas pagasta vārdu, tālākos ciemos braukdami.

Jaunajā kultūras sezonā, līdzās jau tradicionālajiem pasākumiem, iesaistot pašdarbības kolektīvus, vēlamies realizēt interesantu kultūras pasākumu programmu, tādēļ aicinām nesēdēt mājās, bet sekot kultūras norisēm Jumpravā un Lielvārdes novadā, un pats galvenais – piedalīties!

Šoruden svinēsim Jumpravas amatierteātra 100 gadu jubileju un jauktā kora „Jumprava” 140 gadu jubileju!
Arvien tuvāk ir arī laiks, kad atkal ausim kājas uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem 2013.gada vasarā.
Tādēļ novēlam arī turpmāk spēt un varēt, izturēt un smaidīt! Un, protams, aicinām jaunus dalībniekus mūsu kuplajā pulciņā!

Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvā „Zvaniņš”
Vadītāja Alīna Ķeizere, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmā tikšanās 10.septembrī PII „Zvaniņš” telpās

Bērnu deju kolektīvā „Rītupīte”
Vadītāja Evita Tabure, koncertmeistars Kristaps Taburs
Pirmā tikšanās 5.septembrī Lielajā zālē
I grupa un jaunie dalībnieki plkst. 14.00
II grupa plkst. 15.00
III grupa plkst. 16.00

Jauniešu deju kolektīvā „Jumpraviņa”
Vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmā tikšanās 10.septembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē

Vidējās paaudzes deju kolektīvā „Saime”
Vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmā tikšanās 10.septembrī plkst. 20.00 Lielajā zālē

Jumpravas amatierteātrī
Režisore Kristīne Klētniece-Sika
Pirmā tikšanās 6.septembrī plkst. 18.00 Lielajā zālē

Jumpravas senioru ansamblī
Vadītāja Rita Krauce, koncertmeistars Raimonds Krieviņš
Pirmā tikšanās 6.septembrī plkst. 16.00 Kora zālē

Jumpravas pūtēju orķestrī
Orķestra diriģents Pēteris Pētersons
Pirmā tikšanās 7.septembrī plkst. 18.00 MMS kamerzālē

Jauktajā korī „Jumprava”
Diriģents Normunds Ķirsis
Pirmā tikšanās 11.septembrī plkst. 19.00

Folkloras kopā „Liepu laipa”
Vadītāja Vita Talla
Pirmā tikšanās 17.septembrī plkst. 19.00 Senlietu istabā

Iesaki citiem: