Press "Enter" to skip to content

Jumpravas pirmās palīdzības komanda Īrijā.

Jūlija sākumā, mēs, Jumpravas pirmās palīdzības komanda, Rutas Liepiņas vadībā devāmies uz Īriju, lai piedalītos FACE (The First Aid Convention in Europe) – Eiropas pirmās palīdzības sacensībām. Šīs sacensības tiek rīkotas jau kops 1986.gada un šogad notika Īrijas pilsētā Dundalkā.

Sacensības tiek rīkotas, lai savestu kopā pirmās palīdzības sniedzējus no dažādām valstīm, dalītos zināšanās un pierādītu savas spējas pirmās palīdzības sniegšanā. Mēs – Zane Dzērve, Sintija Broka, Zane Vilciņa, Līga Lisovska, Zane Skrauča, Raivis Rozentāls – pirmo reizi braucām uz tik liela mēroga sacensībām un bijām īpaši uztraukušies. Sacensībās bija sagatavoti dažādi etapi un tas viss bija kā liels teātris ar ļoti daudz cietušajiem un daudz traumām, ar kurām bija jātiek galā. Mēs centāmies cik spējām un mēģinājām lielajā uztraukumā atcerēties visu, ko mūsu skolotāja Ruta Liepiņa bija mācījusi. Rezultātā mēs ieguvām 18.vietu no 22 komandām, kas ir ļoti labs rezultāts priekš tādiem, kas pirmo reizi piedalās tik lielās sacensībās, jo uztraukums tomēr dara savu.

Bez sacensībām bija arī mācības, kurās mēs uzzinājām daudz ko jaunu pirmās palīdzības sniegšanā un domāju, ka tas mums noderēs arī turpmāk gan sacensībās, gan arī gadījumos, kad patiesi būs jāpalīdz cilvēkiem.

Mēs ļoti lepojamies ar savu rezultātu un gribam teikt lielu paldies mūsu skolotājai Rutai Liepiņai, kas mums iemācīja visu, ko zinām par pirmās palīdzības sniegšanu, Lielvārdes novada pašvaldībai un Latvijas Sarkanajam krustam par finansiālo atbalstu, un Jānim Lasim un Ilonai Lustei par morālo atbalstu sacensību laikā.

Jumpravas pirmās palīdzības komanda – Zane Vilciņa, Sintija Broka, Līga Lisovska, medmāsiņa un skolotāja Ruta Liepiņa, Zane Dzērve, Zane Skrauča un Raivis Rozentāls.

Informāciju sagatavoja Zane Skrauča

Iesaki citiem: