Press "Enter" to skip to content

Folkloras kopa “Liepu laipa” piedalīsies festivālā “Baltica 2012”

Pērnā gada rudenī visā Latvijā norisinājās atlases skates folkloras festivālam „Baltica 2012”, kurš šovasar no 5.-10.jūlijam norisināsies vairākās Latvijas vietās – Ikšķilē, Madonā, Turaidā un Rīgā. Skatēs piedalījās 14 jaunizveidotas folkloras kopas, tostarp arī Jumpravas folkloras kopa „Liepu laipa” ar vadītāju Vitu Tallu, iegūstot II kategorijas diplomu. Žūrijas komisija uzteica „Liepu laipas” priekšnesumu un priecājās, ka Lielvārdes novadā izveidojusies folkloras kopa, kas kopj vietējās tradīcijas un izdzied Lielvārdes daudzbalsīgās saucamās dziesmas, kuras kādu laiku bija atstātas novārtā. Lielvārdes novada lokālā tradicionālā kultūra ir unikāla ar savdabīgu daudzbalsību, kas ir saglabājusies tikai pierakstos, bet dzīvē vairs netiek pielietota. Lielvārdes daudzbalsīgās dziesmas senāk dziedāja brīvā dabā, un, ja meitas dziedāja Daugavas krastā, tad šīs balsis dzirdēja arī otrpus Daugavai. Dziedāšana brīvā dabā (āra balsi) prasa labu tradicionālo vokālu. Par „saucamajām” dziesmām tās tiek dēvētas to skanīguma dēļ, kā arī tamdēļ, ka tās kalpoja kā sasaukšanās ar tuvākiem un tālākiem ļaudīm. Lielvārdes daudzbalsīgajās dziesmās tiek izdziedātas gan sadzīves tēmas un godi, gan apdziedāts dabas skaistums un dāsnums, gan arī līdzcilvēki. Folkoras kopa „Liepu laipa” cenšas šo nemateriālo kultūras mantojumu atdzīvināt un caur to popularizēt Lielvārdes novada unikalitāti.

Uzreiz pēc skates „Liepu laipa” saņēma uzcinājumu un 11.decembrī devās koncertbraucienā uz Stokholmu, sniedzot divas 45 minūšu tradicionālās mūzikas un latvju danču programmas. Pēc uzstāšanās kāds zviedru kungs izteica apbrīnu par skaistajām latviešu tautas dziesmām un folkloras kopas „Liepu laipa” daudzpusīgo priekšnesumu, kā arī uzaicināja piedalīties starptautiskā folkloras festivālā Zviedrijā.

Šobrīd folkloras kopa gatavojas „Baltica 2012” festivālam, kā arī tuvākajiem tradicionālajiem un novada svētkiem, tostarp arī Jumpravas kultūras nama 100 gadu jubilejas koncertam š.g. 16.jūnijā Jumpravas estrādē.

Folkloras kopa „Liepu laipa” pateicas Lielvārdes novada pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz „Baltica 2012” skati Kandavā, kā arī paldies Jumpravas vidusskolai un citiem labiem cilvēkiem, kas palīdzēja, aizdodot tautas tērpus.

Iesaki citiem: